A svět se točí dál

Velká čínská zeď fungovala také jako trestní prapor

Velká čínská zeď
Velká čínská zeď na historickém snímku pořízeném v roce 1907. Obrázek: Wikipedia, autor: Herbert Ponting (1870-1935).

Vedle obrany před kočovnými kmeny ze stepí a pouští na severu od Číny měla Velká čínská zeď i řadu dalších účelů. Minimálně během určitých úseků své existence sloužila Velká čínská zeď jako dobová čínská verze trestního praporu, tedy jako odkladiště neschopných, nepotřebných či nepohodlných vojáků. V blízkosti Velké čínské zdi fngovaly také pracovní tábory pro odsouzené zločince a válečné zajatce, kteří stavěli a udržovali tuto stavbu.

Stavbu Velké čínské zdi tvořící opevněný systém podél severní čínské hranice v celkové délce 6700 kilometrů začal zakladatel dynastie Čchin a od té doby Velká čínská zeď opakovaně chátrala a byla opětovně stavěna tak, jak se měnily mocenské poměry v Číně a jejím okolí. Zachované úseky které jsou dnes ukazovány turistům, pocházejí z doby dynastie Ming ve 14. až 17. století.


Další články:

Hořčice čínská je jednoletá rostlina dnes zdomácněná a pěstovaná.

Brambořík nachový neboli brambořík evropský kvete záplavou drobných lila růžových nebo tmavorůžových květů.

Hojně pěstovaný len setý je prastará kulturní rostlina.

I u nás žijící netopýr velký má rozpětím křídel kolem 37 centimetrů.

Surový přírodní kaučuk je mléčná rostlinná šťáva kaučukových rostlin.

Želva kožatka velká váží až 800 kilogramů.

Dnes již vyhubená alka velká hnízdila v severní části Atlantiku.

V roce 1998 vyhlášená přírodní rezervace Rathsam chrání soutok Ohře a Reslavy a přilehlé mokřady.

500 milionů světelných let dlouhá Sloanova velká zeď je tvořena shlukem galaxií táhnoucí se vesmírem.

Kaštanovník setý je opadavý listnatý strom plodící jedlé kaštany.

Chráněný krkavec velký se vyskytuje v zalesněných oblastech.

Dlouhá velká čínská zeď se táhne podél severního pomezí Číny.

A svět se točí dál

Velká čínská zeď fungovala ve své době také jako trestní prapor pro nepotřebné vojáky.

A svět se točí dál.