A svět se točí dál

Kaštanovník setý

Zámek Velké Losiny
Kaštanovník setý (Castanea sativa Mill.). Obrázek: Wikipedia, autor: Darkone.

Kaštanovník setý, nazývaný též kaštanovník jedlý nebo také lidově jedlý kaštan, je opadavý listnatý strom dorůstající výšky 20 až 25 metrů a tloušťky kmene přes 200 centimetrů, s širokou vejčitou korunou. Dožívá se věku přes 1000 let.

Hladká, olivově hnědá kůra kaštanovníku setého se záhy mění v hnědošedou, žebrovitě rozpukanou borku. Zelené až červenohnědé letorosty jsou brázdité, mají pětibokou dřeň a trojstopou listovou jizvu, starší větévky tmavohnědé. Pupeny jsou střídavé, vějčitě kuželovité, žlutavě zelené až červenohnědé, vrcholový je největší. Listy jsou střídavě postavené, podlouhle eliptické, se slabě srdčitou bází. Mají 15 až 20 párů postranních nervů a stejný počet zubů vybíhajících v pichlavý osten. Na líci jsou sytě, na rubu světle zelené.

Kaštanovník setý kvete po olistění v květnu a červnu. Jednodomé květy jsou v přímých jehnědách, prašné květy jsou v klubíčkách o sedmi kvítcích, pestíkové po třech ve společné číšce a mají šest niťovitých blizen. Plody jsou po 2 až 3 v ostnité číšce, jež puká čtyřmi švy a uvolňují se lesklé, temně hnědé bochníkovité nažky, na konci přišpičatělé. Dozrávají v září a klíčí hypogeicky. Semenáčky mají téměř celokrajný prvotní list a další jsou podobné listům dospělého stromu.

Domovem je kaštanovník setý v jižní Evropě a Přední Asii v pahorkatinách a v horách. U nás se mu nejlépe daří na teplých svazích ve vinařských oblastech. Je poloslunný a v tuhých zimách u nás omrzá.

Kaštanovník setý má středně těžké, tvrdé a pevné, pružné a houževnaté dřevo se žlutavou bělí a tmavohnědým jádrem.

Pro chutné plody (jedlé kaštany), velký obsah tříslovin v kůře a hodnotné dřevo se kaštanovník setý pěstuje i mimo oblast přirozeného rozšíření. Sběr plodů kaštanovníku setého se provádí ručně. Nejmenší plody poslouží jako surovina pro mletí kaštanové mouky. Velké a střední plody se dále zpracovávají, případně jsou po tepelné úpravě konzumovány.


Další články:

Na rybíz černý se gastronomie zaměřuje především v létě.

Velké předělové pohoří se majestátně tyčí na východě astralského kontinentu.

Na zámek Zbraslav navazuje park.

Dlouhá a velká čínská zeď se táhne podél severní hranice Číny, kterou oddělovala od stepních oblastí.

Velké šelmy patří k aktivním inteligentním zvířatům.

Bez černý roste do výšky 2 až 7 metrů.

Kukuřice setá je statná jednoletá rostlina, která živí značnou část lidstva.

Vodní brouk vodomil černý je známý zajímavou péčí o potomstvo.

Empírový zámek Boskovice vznikl z dominikánského kláštera.

Na zámek Jezeří shlíží svět minulosti i svět současný.

Renesanční zámek Velké Losiny stojí na Šumpersku.

Čáp černý dorůstá o něco menší velikosti, než čáp bílý.

A svět se točí dál

Kaštanovník setý je opadavý listnatý strom řazený do čeledi bukovité (Fagaceae).

A svět se točí dál.