A svět se točí dál

Články 87

Na Filipínách byl objeven Homo luzonensis, nový druh člověka

Kost Homo luzonensis
Kost nově objeveného druhu člověka, Homo luzonensis. Obrázek: Wikipedia, autor: Luzonensis.

Na filipínském ostrově Luzon byl v roce 2007 skupinou vědců provádějících vykopávky v jeskyni Callao, kterou před 67 000 a 50 000 lety tento do té doby neznámý druh člověka obýval, objeveny kosterní pozůstatky druhu nazvaného později Homo luzonensis.

V roce 2011 pak vědci objevili další kosterní pozůstatky druhu Homo luzonensis, které o něm přinesly další poznatky.

Nově objevený druh člověka Homo luzonensis tvoří vývojový stupeň mezi prapředky člověka a moderními lidmi.

Podle nalezených kosterních pozůstatků a zubů dorůstali dávní lidé druhu Homo luzonensis výšky zhruba 120 centimetrů, přičemž některé jejich rysy stále ještě nesly znaky vývojových předků člověka.

Historie betonu sahá hluboko do minulosti, jeho první doložené použití si připisují Féničané.

Paviánům příbuzná opice dželada žije na území Etiopie a Eritreje, kde obývá náhorní planiny a horské louky.

Řecký předsókratovský filosof Thalés z Milétu se snažil zkoumat svět a přírodu rozumově a vysvětlovat je.

Jabloň lesní roste roztroušeně v lesích a křovinatých lokalitách Evropy a Přední Asie.

Starověké město Palmyra, které se nachází 215 kilometrů severovýchodně od Damašku, je významnou archeologickou lokalitou vypovídající o historii této oblasti.

Rovnováha vody v lidském těle je jedna z důležitých funkcí vyvažující objem přijímané a vylučované vody.

Jednobuněčné organismy patřící do domény archea dokážou žít na mnohých extrémních místech.

Starověké město Korint stálo na úzké šíji spojující Korintský a Sauronský záliv.

Zapečená vaječná frittata se špenátem přijde vhod jako lehký oběd nebo večeře.

Východočeské město Litomyšl je zapsané na seznam památek UNESCO a jeho návštěva potěší srdce milovníka historické architektury.

Slunná a teplá stanoviště preferující kručinka barvířská pochází z Evropy a Malé Asie a dnes se její kultivary využívají v zahradnictví jako zlatožlutě kvetoucí okrasné rostliny.

Parní stroj slouží k výrobě mechanické energie z tepelné energie vodní páry.

V tropických oblastech pěstovaný skořicovník pravý poskytuje ceněné koření.

A svět se točí dál

Homo luzonensis je druh člověka, jehož jediné pozůstatky byly až dosud doposud objeveny na filipínském ostrově Luzon, kde tento druh člověka žil v době ještě před 67 až 50 tisíci lety.

A svět se točí dál.