A svět se točí dál

Články 82

Jak vytvořit umělou gravitaci pomocí dostředivé síly

Kosmická stanice ve tvaru rotujícícho kola
Kosmická stanice ve tvaru rotujícícho kola podle konceptu Wernhera von Brauna z roku 1952. Obrázek: Wikipedia, autor: NASA, concept:Wernher von Braun, artwork:Chesley Bonestell.

Při dlouhodobém pobytu v kosmu je lidský organismus vysaven neblahým efektům mikrogravitace, mezi které patří zejména řídnutí kostí a ochabování svalstva. Přestože zatím nemáme k dispozici technologii, která by tento problém dokázala vyřeši, koncepty existují.

Navrhované systémy obvykle využívají prstencovou konstrukci, která by otáčením vytvářela umělou gravitaci pomocí dostředivé síly. Průměr prstence by však musel mít rozměry přesahující současné možnosti dopravy materiálu, ze kterého by byla vesmírná stanice postavena, do kosmu. Dostatečný průměr rotujícího prstence je přitom důležitý, aby vesmírná stanice nemusela rotovat příliš rychle.

Ovce kamerunská existuje v celé řadě barevných variacích od mléčně bílé až po černou. Volně žije v Africe, domestikovaná pak po téměř celém světě.

Dálkový průzkum Země z umělých družic, které dovolují využití celého spektra různých technik pozorování na dálku.

Zámek Červený Hrádek u Sedlčan získal svoji současnou podobu v romantickém stylu během přestavby v letech 1844 až 1894.

Na půdu nenáročný janovec metlatý je metlovitě rozvětvený, žluté kvetoucí keř o výšce 1 až 3 metry, který nachází využití jako okrasná rostlina, půdokryvná dřevina a na skalkách.

Především ve Švédsku oblíbený švédský princeznin dort ozdobíme růžičkami a necháme hodinu chladit v lednici.

Z období kolem roku 920 pocházející bazilika sv. Jiří na Pražském hradě je v jeho objektu nejstarší dochovaná stavba. S výjimkou raně barokního průčelí a některých prvků interiéru si uchovala románský charakter.

Robinzonáda je umělecké dílo, jehož ústředním motivem je postava trosečníka na odlehlém místě a problémy, které je nucena řešit.

Jak získal kontinent Amerika své jméno podle křestního jména italského mořeplavce Amerigo Vespucci.

Bylina pryšec kolovratec nese vzhůru mířící kruhovitá květenství zelenožlutých misek, tvořených květy s obalem z listových listenů.

Hauenštejn neboli Horní hrad, pocházející z druhé poloviny 13. století, je v současné době místem konání řady akcí, jmenujme například hudební festivaly Jarní Slunohrad, Folková Ohře a Wicked Castle, konají se zde noční prohlídky, školy v přírodě a letní tábory.

Po britském fyzikovi Robertu Hookovi pojmenovaný Hookeův zákon zní: "Deformace je přímo úměrná napětí materiálu."

Kvalitní a odolné rýžové kartáče se vyrábějí z drátovitých kořenů některých trav, především mexické trávy Epicampes macroura a tamního druhu psinečku Agrostis tolucensis.

Polévka s červenou čočkou zvláště na podzim podtrhne chuť ostatních jídel v menu. Určitě jí navařte velký hrnec, jeden talíř totiž nikdy nestačí.

Masožraví savci získávají svoji potravu většinou lovem kořisti. Většinou mají dlouhé a pružné tělo a suchozemské druhy mívají dobře vyvinuté nohy.

A svět se točí dál

Rotující kosmická stanice prstencové konstrukce, nazývaná také někdy von Braunovo kolo, je hypotetická vesmírná stanice, která otáčí kolem své osy, čímž vytváří prostředí umělé gravitace. Takováto rotující kosmická stanice může být v zásadě konfigurována tak, aby simulovala gravitační zrychlení Země.

A svět se točí dál.