A svět se točí dál

Přírodní rezervace Rathsam

Přírodní rezervace Rathsam
Přírodní rezervace Rathsam. Obrázek: Wikipedia, autor: Lubor Ferenc.

Přírodní rezervace Rathsam na Chebsku, která byla v roce 1990 vyhlášena jako přírodní výtvor a v roce 1998 jako přírodní rezervace, chrání meandrující soutok Ohře a Reslavy a přilehlé mokřady nedaleko Pomezí nad Ohří. Tamní fauna čítá více než 20 druhů vážek a především mimořádně druhově bohaté zastoupení obojživelníků, kterých zde žije celkem deset druhů.

Vegetaci zde tvoří komplex vlhkých luk, olšin a vrbin a porosty doubrav.

Ještě v první polovině čtyřicátých let dvacátého století se na jihu oblasti nacházela obec Rathsam, což byla malá osada s 16 domy a cca 80 německými obyvateli, která zanikla po odsunu v roce 1945.


Další články:

Brambořík nachový neboli brambořík evropský kvete záplavou drobných lila růžových nebo tmavorůžových květů.

I u nás žijící netopýr velký má rozpětím křídel kolem 37 centimetrů.

Surový přírodní kaučuk je mléčná rostlinná šťáva kaučukových rostlin.

Drobnými bílými květy kvetoucí karbinec evropský preferuje podmáčenou půdu.

Polocizopasný ochmet evropský je vidličnaté větvený keřík.

Až přes 2,5 metru vysoká kukuřice setá pochází z jižního Mexika.

Statný strom modřín evropský dorůstá do výšky 30 až 50 metrů.

Kaštanovník setý je opadavý listnatý strom plodící jedlé kaštany.

Chráněný krkavec velký se vyskytuje v zalesněných oblastech.

Hojně pěstovaný len setý je prastará kulturní rostlina.

Dlouhá velká čínská zeď se táhne do délky cca 4800 kilometrů.

Hořčice čínská je jednoletá rostlina dnes zdomácněná a pěstovaná.

A svět se točí dál

Přírodní rezervace Rathsam se nachází nachází v blízkosti obce Libá na Chebsku. Přírodní rezervace Rathsam chrání meandrující soutok Ohře a Reslavy a přilehlé mokřady.

A svět se točí dál.