A svět se točí dál

Zámek Ploskovice

Zámek Ploskovice
Zámek Ploskovice. Obrázek: Wikipedia, autor: Wector.sector.

Nejstarší dochované písemné prameny zmiňují Ploskovice již v jedenáctém století. Na konci 12. století patřily Ploskovice šlechtici Hroznatovi, který je v roce 1188 daroval řádu johanitů. Johanité si v Ploskovicích postavili komendu - opevněné sídlo. Komendu johanité nakrátko opustili po nájezdu husitů, následně ji získal loupeživý rytíř Ješek a poté v zástavu husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic. Johanité v roce 1456 zástavu vykoupili a roku 1545 Ploskovice prodali, tvrz však noví majitelé opustili a naproti ní nechali postavit zámek.

V první polovině 18. století velkovévodkyně Anna Marie Františka Toskánská nechala zámek Ploskovice přestavět na svou letní rezidenci. V polovině 19. století se stal soukromou rezidencí císaře Ferdinanda V. Habsburského. Po smrti Ferdinanda V. přešel zámek Ploskovice do majetku císaře Františka Josefa I. a od roku 1918 zámek sloužil jako letní sídlo československého Ministerstva zahraničních věcí.

V současnosti je státní zámek Ploskovice v majetku státu a je veřejnosti přístupný.

Romantické kulisy zámku Ploskovice posloužila již několikrát českým i zahraničním filmařům při natáčení filmů.


Další články:

Hořčice čínská je jednoletá rostlina dnes zdomácněná a pěstovaná.

Fialové barvivo orcein se získává ze stélek některých lišejníků.

Severočeský zámek Jezeří se dnes nachází na vizuálně působivém místě.

Dnes již vyhubená alka velká hnízdila v severní části Atlantiku.

Dlouhá velká čínská zeď se táhne podél severního pomezí Číny.

Pelikán australský obývá okolí vodních toků a ploch.

Želva kožatka velká váží až 800 kilogramů.

Co je to horký jupiter? Jedná se o třídu exoplanet.

Řád jezuitů nechal zámek Římov nechali vystavět jako barokní zámeček.

Vodní pták pelikán bílý je velký asi jako labuť.

Romantický zámek Žleby již několikrát využili filmoví tvůrci.

Vodní zámek Blatná obklopuje zámecký park.

A svět se točí dál

Zámek Ploskovice je barokní zámecká stavba nalézající se ve stejnojmenné obci v okrese Litoměřice. Dnešní čtvercovou dispozici získal zámek pravděpodobně v letech 1720 až 1730 pravděpodobně z popudu tehdejší majitelky zdejšího panství vévodkyně Anny Marie Františky Toskánské a přestavbu realizoval architekt a stavitel Octavio Broggio.

A svět se točí dál.