A svět se točí dál

Co je to horký jupiter

Horký jupiter
Umělecká představa, jak by mohl vypadat horký jupiter v hvězdném systému HD 189733. Obrázek: Wikipedia, autor: NASA, ESA & G. Bacon.

O horkých jupiterech se začalo mluvit v souvislosti s extrasolárními planetami, obíhajícími kolem cizích hvězd. V současnosti již známe více než tisíc horkých jupiterů, přesto však nelze v žádném případě říci, že se jedná o reprezentativní vzorek planet v Mléčné dráze, detekční metody sloužící k objevu exoplanet jsou totiž zatíženy tzv. výběrovými efekty. Ve stručnosti lze konstatovat, že horké jupitery jsou díky své velikosti a hmotnosti oproti jiným druhům exoplanet snáze detekovatelné.

Horké jupitery jsou velmi hmotné exoplanety, které obíhají kolem svých hvězd po velmi blízkých drahách (ve sluneční soustavě by se obíhaly blíže než planeta Merkur) a jejichž hmotnost je přinejmenším srovnatelná s planetou Jupiter. Proto byla tato třída exoplanet nazvána horké jupitery.

Vycházejíc z analogie s naším solárním systémem astronomové předpokládají, že vzhledem k hmotnosti se jedná o tělesa plynná a že v důsledku nevelké vzdálenosti od mateřské hvězdy budou na povrchu horkých jupiterů panovat vysoké teploty.


Další články:

Želva kožatka velká váží až 800 kilogramů.

Pelikán australský obývá okolí vodních toků a ploch.

Romantický zámek Žleby již několikrát využili filmoví tvůrci.

Severočeský zámek Jezeří se dnes nachází na vizuálně působivém místě.

Vodní zámek Blatná obklopuje zámecký park.

Drobný koř mahónie cesmínolistá krášlí parky i zahrady.

Dlouhá velká čínská zeď se táhne podél severního pomezí Číny.

Vodní pták pelikán bílý je velký asi jako labuť.

Hořčice čínská je jednoletá rostlina dnes zdomácněná a pěstovaná.

Řád jezuitů nechal zámek Římov nechali vystavět jako barokní zámeček.

Kaštanovník setý je opadavý listnatý strom plodící jedlé kaštany.

Dnes již vyhubená alka velká hnízdila v severní části Atlantiku.

A svět se točí dál

Horký jupiter je třída exoplanet, jejichž hmotnost je podobná nebo vyšší než je hmotnost planety Jupiter a které obíhají svoji mateřskou hvězdu ve vzdálenosti přibližně 0,05 AU.

A svět se točí dál.