A svět se točí dál

Mahónie cesmínolistá

Mahónie cesmínolistá
Mahónie cesmínolistá (Mahonia aquifolium). Obrázek: Wikipedia, autor: The original uploader was Meggar at English Wikipedia.

Mahónie cesmínolistá je drobný, stále zelený keř o výšce 1 až 1,5 metru. Letorosty jsou šedožluté, oblé, dřevo je žlutě zbarvené díky obsahu jedovatých isochinolinových alkaloidů. Listy má střídavě postavené a vytrvalé, lichozpeřené, polokožovité a až 20 centimetrů dlouhé. Jsou složeny z 5 až 9 ostnitě pilovitých lístků, které jsou podlouhle vejčité, na líci leskle zelené, na rubu sivozelené.

Mahónie cesmínolistá kvete v dubnu až květnu oboupohlavnými květy, které rostou ve vzpřímených latovitých hroznech. Skládají se z devíti plátků kališních a šesti plátků korunních, ze šesti volných tyčinek a z pestíku s kulovitou bliznou. Plodem je modře ojíněná, kulovitá bobule o průměru přibližně 8 mm, s fialově barvící šťávou. Bobule obsahují 3 až 5 trojbokých, tmavočervených až černých semen, která dozrávají v září a klíčí epigeicky. Semenáček má elipčité zašpičatělé a řapíkaté dělohy. Hypokol je tmavě fialový. Prvotní listy jsou střídavě postavené, jednoduché, srdčitě okrouhlé a dlouze řapíkaté, hrubě ostnité, na rubu nafialovělé. Lichozpeřené listy se objevují až koncem roku.

Mahónie cesmínolistá pochází ze západní části Severní Ameriky, kde roste od Britské Kolumbie po Kalifornii. Jedná se o polostinnou dřevinu, která je dosti odolná k suchu, v tuhých zimách však zpravidla omrzá. Na úrodnost půdy není náročná.

V parcích se mahónie cesmínolistá pěstuje jako stále zelený keř pro ozdobné, vonné květy a nápadné modročerné plody. Z parků často zplaňuje. Díky hustému vzrůstu bývá mahónie cesmínolistá často využívána jako živý plot.

Větve mahónie cesmínolisté se využívají na ozdobu do vazeb a věnců.

V Severní Americe byla mahónie cesmínolistá využívána v lidovém léčitelství jako antibakteriální prostředek.


Další články:

Pelikán australský obývá okolí vodních toků a ploch.

Severočeský zámek Jezeří se dnes nachází na vizuálně působivém místě.

Vodní zámek Blatná obklopuje zámecký park.

Dlouhá velká čínská zeď se táhne podél severního pomezí Číny.

Vodní pták pelikán bílý je velký asi jako labuť.

Hojně pěstovaný len setý je prastará kulturní rostlina.

Hořčice čínská je jednoletá rostlina dnes zdomácněná a pěstovaná.

Řád jezuitů nechal zámek Římov nechali vystavět jako barokní zámeček.

Kaštanovník setý je opadavý listnatý strom plodící jedlé kaštany.

Romantický zámek Žleby již několikrát využili filmoví tvůrci..

Dnes již vyhubená alka velká hnízdila v severní části Atlantiku.

Želva kožatka velká váží až 800 kilogramů.

A svět se točí dál

Mahónie cesmínolistá je stále zelený keř z čeledi dřišťálovitých (Berberidaceae), který původně pochází ze Severní Ameriky a v České republice se hojně pěstuje jako okrasná dřevina.

A svět se točí dál.