A svět se točí dál

Zámek Římov

Zámek Římov
Zámek Římov. Obrázek: Wikipedia, autor: Mgr. Zdeněk Kubeš.

O osídlení místa Římov se dochovaly záznamy již z 8. století, avšak až v 15. století zde nechala rodina Roubíků z Hlavatce postavit pevnou tvrz. V roce 1626 získali tvrz do svého majetku jezuité, kteří ji nechali přestavět na barokní zámeček.

V blízkosti zámku Římov se nachází poutní místo s loretánskou kaplí a křížovou cestou.

Zámek Římov byl postaven jako jednopatrová dvoukřídlá budova s věží, ke které patřily další přilehlé hospodářské budovy. Jižní křídlo mělo původně na nádvorní straně v přízemí otevřené arkády, které jsou v současnosti zaslepené. V bývalém refektáři se zachovala, i když poškozená, freska dvou hlavních jezuitských světců, svatého Ignáce a svatého Františka Xaverského.

Po zrušení jezuitského řádu zámek Římov několikrát změnil majitele a po roce 1948 přešel do vlastnictví státu. V roce 1992 byl v rámci restituce objekt zámku vrácen rodině posledních majitelů.

Dnes je v zámku Římov provozován penzion.


Další články:

Severočeský zámek Jezeří se dnes nachází na vizuálně působivém místě.

Dlouhá velká čínská zeď se táhne podél severního pomezí Číny.

Vodní pták pelikán bílý je velký asi jako labuť.

Hořčice čínská je jednoletá rostlina dnes zdomácněná a pěstovaná.

Kaštanovník setý je opadavý listnatý strom plodící jedlé kaštany.

Surový přírodní kaučuk je mléčná rostlinná šťáva kaučukových rostlin.

Romantický zámek Žleby již několikrát využili filmoví tvůrci..

Hojně pěstovaný len setý je prastará kulturní rostlina.

Dnes již vyhubená alka velká hnízdila v severní části Atlantiku.

Vodní zámek Blatná obklopuje zámecký park.

Želva kožatka velká váží až 800 kilogramů.

Pelikán australský obývá okolí vodních toků a ploch.

A svět se točí dál

Zámek Římov se nachází v Jihočeském kraji poblíž města Trhové Sviny.

A svět se točí dál.