A svět se točí dál

Starověká Persie

Ruiny Persepole, centra starověké Persie
Ruiny Persepole, centra starověké Persie. Obrázek: Wikipedia, autor: GerardM at English Wikipedia.

Před více než třemi tisíci lety obývaly území dnešního Íránu různé kmeny, mezi nimi i Médové a Peršané. Médové tuto oblast ovládali po dlouhou dobu, avšak v roce 549 př. n. l. perský král Kýros, původně vládce malého státu jménem Ašan, Médy porazil a začal budovat obrovskou říši. Během třiceti let se starověká Persie stala nejmocnější říší tehdejšího světa a ovládla celou Mezopotámii, Anatolii, východní pobřeží Středozemního moře a území dnešního Pákistánu a Afghánistánu.

Po více než 200 let byla starověká Persie do té doby územně nejrozlehlejší říší na světě. Peršané byli zdatní válečníci, jezdci a šikovní řemeslníci. Starověká Persie byla také výborně organizována. Za krále Dareia I., zvaného také Dareios Veliký, byla říše rozdělena do provincií, které se nazývaly satrapie. Provincie starověké Persie spojovala síť silnic, která velice napomáhala rozvoji obchodu. Král Dareios I. zavedl také poštovní systém a jednotnou měnu, což napomohlo stmelení státu.

Starověká Persie vzkvétala až do roku 331 př. n. l., kdy byl Dareios III. poražen Alexandrem Velikým.

Hlavním městem státní správy starověké Persie byly Súzy, královským hlavním městem byla Persepolis a v Pasgardách bývali korunováni perští králové.


Další články:

Králík zakrslý beran pochází z Holandska.

Malá opička kosman zakrslý žije v tropických lesích v okolí řek.

Bíle zbarvená labuť velká je velký pták s dlouhým zahnutým krkem.

V Anglii vyšlechtěný holandský králík se chová zejména v Evropě.

Dávné starověké město Palmyra vypovídá o dávných zašlých věcích.

Vodní pták husa velká žije v Evropě, Asii a severní Africe.

Starověké skalní město Petra v Jordánsku se řadí k nejpozoruhodnějším památkám světa.

Čínské město Šanghaj se dynamicky rozvíjí.

Lososovitá ryba maréna velká žije ve velkých a čistých rybnících na Třeboňsku.

Plemeno kalifornský králík se vyznačuje vyváženým temperamentem.

Domestikovaná husa domácí bývá chována pro maso, sádlo, játra a peří.

Želva kožatka velká může vážit až 800 kilogramů.

A svět se točí dál

Starověká Persie zahrnovala na vrcholu svého rozkvětu rozlehlé území od hranic Indie až k egyptské řece Nil.

A svět se točí dál.