A svět se točí dál

Co je to hypoxie

Hypoxie je nedostatečné množství kyslíku
Hypoxie je nedostatečné množství kyslíku. Obrázek: Wikipedia, autor: W.J.Pilsak.

Hypoxie je nedostatečné množství kyslíku. K hypoxii dochází v případě, když nastane přerušení transportu kyslíku k buňkám.

Příčinou hypoxie mohou být buďto červené krvinky, pokud špatně vážou kyslík a v důsledku toho vázne zásobování tkání kyslíkem, nebo také buňky, pokud nejsou schopny kyslík přijmout. K hypoxii může také dojít při otravě organismu, udušení, utopení nebo při pobytu ve vysokých nadmořských výškách, kde je nižší obsah hylíku.

S hypoxií se lze také setkat u plodu během těhotenství nebo při samotném porodu u novorozence.

Následky hypoxie mohou být pro pacienty velice závažné, jelikož nedostatek kyslíku má vliv na funkce mozku a celého nervového systému, způsobuje poruchy vnímání, paměti i logického myšlení.


Další články:

Hmyzožravý krtek obecný tráví celý život několik decimetrů pod povrchem země.

Želva kožatka velká může vážit až 800 kilogramů.

Čínské město Šanghaj se dynamicky rozvíjí.

Ryba karas obecný je příbuzný kapra obecného.

Mořská ryba sleď obecný hraje svoji roli při výživě obyvetelstva.

Vodní pták husa velká žije v Evropě, Asii a severní Africe.

Dravá tažná ryba losos obecný vniká z moře do evropských řek.

Bíle zbarvená labuť velká je velký pták s dlouhým zahnutým krkem.

Starověká Persie se ve své době stala nejrozlehlejší říší tehdejšího světa.

Dávné starověké město Palmyra vypovídá o dávných zašlých věcích.

Starověké skalní město Petra v Jordánsku se řadí k nejpozoruhodnějším památkám světa.

Lososovitá ryba maréna velká žije ve velkých a čistých rybnících na Třeboňsku.

A svět se točí dál

Co je to hypoxie? Termínem hypoxie označujeme stav nedostatečného zásobení tkání lidského těla kyslíkem. Nedostatek kyslíku v lidském organismu vede následně k selhávání základních metabolických funkcí.

A svět se točí dál.