A svět se točí dál

Jak vznikají korálové útesy

Korálové útesy
Jak vznikají korálové útesy. Obrázek: Wikipedia, autor: Ryan McMinds.

Jak vznikají korálové útesy?

Korálové útesy jsou velké podmořské útvary, které i přesto, že co se týče rozlohy, zabírají méně než jedno procento všech moří, poskytují až neskutečně velká přirozená prostředí pro život. I když jsou korálové útesy obvykle velice rozsáhlé, jsou tvořeny malými mořskými organismy z třídy korálnatců nazývanými koráli.

Koráli jsou přisedlí spodní částí těla, avšak svoji kořist, což může být mikroskopický plankton, nebo i malá rybka, chytají pomocí svých chapadel.

Vědci znají více než 1300 druhů korálů dělících se do dvou základních skupin, kterými jsou měkcí koráli, kteří mají kožovitou obálku těla, a tvrdí koráli, kteří vytvářejí korálové útesy. Právě tvrdí koráli vylučují ze své základny uhličitan vápenatý, ze kterého vzniká vápenec. Takto vzniklý vápecec vytváří tvrdé vnější schránky, které poskytují tvrdým korálům ochranu před predátory. Tato vnější schránka přetrvá i poté, co král uhyne. S tím, jak se koráli rozmnožují a jejich počet nerůstá, vápencové schránky se hromadí, spojují se do kolonií a tím korálový útes vzniká a poté nadále roste.

Většina korálových útesů vznikla po skončení poslední doby ledové, kdy tání ledovců způsobilo nárůst hladiny moře a zaplavení kontinentálních šelfů. Většina korálových útesů je tedy mladších než 10 000 let.

Korálové útesy jsou velice křehký ekosystém, z části jelikož jsou citlivé vůči stavu vody, překyselováním moří a řadou dalších nepříznivě se projevujících faktorů.


Další články:

Dravá tažná ryba losos obecný vniká z moře do evropských řek.

Středočeská hora Milešovka skýtá ze svého vrcholu výhled na ostatní hory Českého středohoří.

Způsob, jak vznikají jeskyně ve vápencových oblastech, kde je vytváří voda.

570 metrů vysoká hora Lovoš je přístupná ze čtyř stran.

Mořská ryba sleď obecný hraje svoji roli při výživě obyvetelstva.

Lososovitá ryba maréna velká žije ve velkých a čistých rybnících na Třeboňsku.

Jak vzniká med díky píli včelích dělnic.

Africký pták jeřáb rajský žije v okolí řek a vodních ploch.

Listnatý jeřáb ptačí se svými barevnými listy podílí na nádherně barevné podzimní podívané.

Hmyzožravý krtek obecný tráví celý život několik decimetrů pod povrchem země.

Přírodní památka Vinařická hora se tyčí přibližně 1 kilometr severním směrem od Vinařic.

Ryba karas obecný je příbuzný kapra obecného.

A svět se točí dál

Jak vznikají korálové útesy?

Korálové útesy jsou tvořeny vápencovými schránkami korálů.

A svět se točí dál.