A svět se točí dál

Zámek Strážnice

Zámek Strážnice
Zámek Strážnice. Obrázek: Wikipedia, autor: Bjalek Michal.

Původně byl zámek Strážnice vodním hradem vybudovaným ve 2. polovině 13. století. Hrad plnil strážní funkci, od níž se také odvozuje jméno nejen hradu, ale i přilehlého města. Prvními majiteli byli Milotovi z Dědic. Ve 14. století získává hrad Vok z Kravaře. Kvůli častým nájezdům uherských, tureckých a později i protihusitských vojsk byl hrad obehnán obranným valem a příkopem. Jiří z Kravař jej nechal přestavět v gotickém stylu. Nejrozsáhlejších oprav se dočkal zámek Strážnice za vlády Jana Jetřicha, který nechal hrad přestavět na renesanční zámek s arkádami. Poslední úpravy zámku proběhly v 19. století, kdy byl upraven do novorenesanční podoby.

Z původního hradního jádra se v zámecké budově dochovala podstatná část obvodové hradby. V severozápadním nároží také zůstaly pozůstatky obytné hranolové věže.

Z pozdně gotické přestavby pánů ze Žerotína se dochoval objekt Černé brány s velkým portálem a brankou pro pěší.

V zámku Strážnice sídlí Národní ústav lidové kultury. Ve zpřístupněné části je v návštěvních hodinách možné si prohlédnout mimo jiné zámeckou knihovnu, zámeckou kapli a expozici nástrojů lidové hudby.

Zámecký areál je v současnosti chráněn jako jako kulturní památka České republiky.


Další články:

Vysoký zámek Plumlov se zrcadlí v Plumlovské přehradě.

Středočeský zámek Žleby obklopuje krásný anglický park.

Plumlovská přehrada byla dokončena roku 1932.

Mořská ryba sleď obecný hraje svoji roli při výživě obyvetelstva.

Středočeská hora Milešovka skýtá ze svého vrcholu výhled na ostatní hory Českého středohoří.

570 metrů vysoká hora Lovoš je přístupná ze čtyř stran.

Zlato je velmi těžký a odolný kov.

Čtyřkřídlý zámek Zlín stojí na místě někdejší středověké tvrze.

Egyptské Rudé moře si získalo oblibu mezi turisty jako místo, kde se dá strávit exotická dovolená.

Již jako mladičká učednice se Ahsoka Tano vyznačuje značnou mrštností a obratností.

Hmyzožravý krtek obecný tráví celý život několik decimetrů pod povrchem země.

Romantický zámek Blatná se nachází na Strakonicku.

A svět se točí dál

Zámek Strážnice stojí na severním okraji stejnojmenného města v okrese Hodonín.

A svět se točí dál.