A svět se točí dál

Dóm (katedrála) v Kolíně nad Rýnem

Dóm (katedrála) v Kolíně nad Rýnem
Dóm (katedrála) v Kolíně nad Rýnem. Obrázek: Wikipedia, autor: dronepicr.

Katedrála svatého Petra, nazývaná Kolínský dóm, je gotická katedrála v Kolíně nad Rýnem (německy Köln) a sídlo kolínského arcibiskupa, která stojí blízko řeky na západním břehu Rýna a v bezprostředním sousedství hlavního nádraží.

Stavba katedrály v Kolíně nad Rýnem se protáhla na dlouhých 637 let. Když v roce 1243 položil kolínský arcibiskup Konrad von Hochstaden zákldní kámen k dómu v Kolíně nad Rýnem, začala se psát jedna z nejdelších kapitol evropské architektury. Kolín nad Rýnem bylo v té době prosperující město, jedno z nejbohatších a politicky nejmocnějších v tehdejší německé říši a chtěl mít katedrálu po vzoru francouzských měst. Když byly kolem roku 1450 postupně práce na dómu pozastaveny, byl dokončen presbytář a částečně byla dokončena jižní věž, čnějící do výšky 59 metrů, mezi nimi stála 70 metrů dlouhá 13 metrů vysoká podélná část prozatím jen provizorně zastřešené katedrály. Příčinou zastavení stavebních prací nebyly jen morové epidemie a společenský chaos v tehdejší Evropě a z něj vyplývající nedostatek finančních prostředků, ale také rozkolísání středověkého světového názoru, z něhož původně idea stavby dómu povstala. Až roku 1842 došlo k obnovení prací na katedrále v Kolíně nad Rýnem, pruský král Friedrich Wilhelm IV. vydal příkaz k dokončení Kolínského dómu podle původních plánů a sám 4. září 1842 položil základní kámen. Stavba úspěšně pokračovala a 15. října 1880 se konala oslava u příležitosti dokončení Kolínského dómu za přítomnosti německého císaře Wilhelma I. Během bombardování města v roce 1945 byla katedrála v Kolíně nad Rýnem mírně poškozena, zatímco blízké nádraží a most byly zcela zničeny.

Od roku 1996 je Dóm v Kolíně nad Rýnem součástí kulturních památek světového dědictví UNESCO.

Katedrála v Kolíně nad Rýnem je pětilodní gotická bazilika jednotného slohu s ochozem kaplí, trojlodní příčnou lodí a dvěma věžemi v průčelí je 144,58 metrů dlouhá, největší šířka je 86,25 metrů. Vnitřní šířka lodi je 45,19 metrů a výška 43,35 metrů. Hřeben střechy je ve výšce 109 metrů a výška věží je 157,3 metrů. Na vyhlídkovou plošinu jižní věže katedrály stoupá 523 schodů.

Dóm v Kolíně nad Rýnem přechovává celou řadu uměleckých pokladů. Jsou mezi nimi významné památky středověkého umění, jako křeska v kněžišti, nástěnné malby nad křesly, 14 soch na pilířích presbytáře, které zobrazují Ježíše, Marii a dvanáct apoštolů, a hlavní oltář. Vysoko nahoře v oknech střední lodě září nádherné staré malby na skle, královské okno, a v postranní chodbě presbytáře, ve středové kapli jsou středověká okna s biblickými náměty a okno Tří králů. V mariánské kapli lze obdivovat známý kolínský chrámový obraz, nádhernou část oltáře, kterou vytvořil Stephan Lochner kolem roku 1440. Ale také chrámová klenotnice přechovává vzácné památky netušené ceny, které zde byly nashromážděny v průběhu staletí: schránku sv. Engelberta, známý křížový relikviář, románské, gotické a barokní kříže, biskupské hole, sochy svatých, drahé monstrace a mnoho dalších cenných památek.


Další články:

Jak chovat morče doma a jak se o něj starat.

Volně žijící toulavé kočky nemají majitele.

Jako kbelíková rostlina pěstovaný blahovičník Gunnův pochází z Centrální vysočiny na ostrově Tasmánie.

Romantický zámek Blatná se nachází na Strakonicku.

Čtyřkřídlý zámek Zlín stojí na místě někdejší středověké tvrze.

Středočeský zámek Žleby obklopuje krásný anglický park.

V roce 1858 dokončená katedrála svatého Izáka stojí v ruském Petrohradu.

Užitková dřevina blahovičník neboli eukalyptus roste převážně v Austrálii.

Kulturní památka zámek Strážnice byl původně vodním hradem.

Ve vodním prostředí žijící kočka rybářská měří na délku 65 až 100 centimetrů.

Způsob, jak vzniká med ve včelích úlech.

Proč kočka škrábe nábytek? Jedná se o normální chování koček.

A svět se točí dál

Dóm (katedrálu) v Kolíně nad Rýnem navštíví každoročně na šest miliónů lidí, čož z kolínské katedrály činí nejnavštěvovanější německou historickou památku.

A svět se točí dál.