A svět se točí dál

Železná ruda siderit

Železná ruda siderit
Železná ruda siderit. Obrázek: Wikipedia, autor: Rob Lavinsky, iRocks.com.

V místech, kde se siderit (dříven nazývaný ocelek) vyskytuje ve větším množství, je důležitou železnou rudou, i když obsahuje pouze 48% kovu. Je tomu proto, že ve srovnání s ostatními železnými rudami bývá poměrně značně čistý a dobře se zpracovává.

Chemicky je siderit uhličitan železnatý FeCO3.

Nejznámějším nalezištěm sideritu je bezesporu hora Erzberg u Eisenerzu v Rakousku, která je celá ze sideritu. Těžba tam začala počátkem 8. století a pokračuje nepřetržitě dosud. Vznik tohoto ložiska sideritu je zajímavý, horu Erzberg tvořil kdysi vápenec, ale horké roztoky, stoupající z velkých zemských hloubek, vápenec rozpustily a namísto něho usazovaly siderit, který nakonec všechen vápenec nahradil. Přitom vznikal z rozpuštěného uhličitanu vápenatého takzvaný železný květ, o kterém se dočtete jinde. Ložiska podobného sideritu se nacházejí i na Slovensku, kde na mnoha místech tvoří žíly, nebo se vyskytuje s jinými rudami, například s měděnými. Široký pruh žil sideritu se táhne přibližně od Lučence ke Košicím, přičemž nejvýznamnější ložiska jsou ve Východoslovenském kraji. Na všech těchto nalezištích je siderit kusový i krystalový.

Nejlepší ukázky klencových krystalů sideritu, seskupených v úhledné růžicovité útvary a drúzy, pocházejí nejčastěji z příbramských žil. Tamní výskyt však nemá praktický význam, protože se tam nenachází v dobyvatelném množství a je příliš prostoupen jinými rudami.Zato je však pro příbramské rudní žíly nerostem tak význačným, že podle něho můžeme mnohdy zcela bezpečně určit původ nerostů z příbramských žil.

Zajímavé jsou také výskyty hlinitého celku (pelosideritu), který v některých uhelných pánvích tvoří tmavě hnědošedé kulovité útvary. Na našich slojích na Kladensku, Plzeňsku, Ostravsku a Rosicku bývají až půl metrů velké a značně těžké. Ještě větší se vyskytují u Halle na východě Německa, kde jsou dokonce nebezpečné horníkům, kteří tam těží uhlí. V severní Anglii se podobné hlinité celky těží společně s uhlím a jsou dobrou železnou rudou. Za zmínku stojí i výskyty nečistých celků na Frenštátsku, Těšínsku a v Beskydech, které byly první rudou, zpracovávanou na Ostravsku, kde později vznikly největší české hutě, kterým však posléze již místní železné rudy nestačily a začal dovoz železných rud z jiných oblastí.


Další články:

Hmyzožravý krtek obecný tráví celý život několik decimetrů pod povrchem země.

Dravý pták sovice sněžná je jedna z největších a nejsilnějších sov.

570 metrů vysoká hora Lovoš je přístupná ze čtyř stran.

Tropický ostrov Kuba je perla Karibiku, kde se dá strávit dovolená u moře na bělostných plážích.

Již jako mladičká učednice se Ahsoka Tano vyznačuje značnou mrštností a obratností.

Dravec sovice krahujová loví ve dne a za soumraku.

Širé Sargasové moře leží severovýchodně od ostrova Kuba.

Egyptské Rudé moře si získalo oblibu mezi turisty jako místo, kde se dá strávit exotická dovolená.

Mořská ryba sleď obecný hraje svoji roli při výživě obyvetelstva.

Nově se rozvíjející roboticky asistovaná chirurgie usnadňuje operační zákroky.

Koloniální Stará Havana je architektonická perla ostrova Kuba v Karibské oblasti.

Středočeská hora Milešovka skýtá ze svého vrcholu výhled na ostatní hory Českého středohoří.

A svět se točí dál

Siderit je šedohnědý až černohnědý šesterečný nerost nalézající uplatnění středně vydatná železná ruda, chemicky se jedná o uhličitan železnatý.

Železná ruda je hornina - minerál, který obsahuje železo v takové chemické formě, která umožňuje jeho hospodárné získání hutnickými metodami.

A svět se točí dál.