A svět se točí dál

Plastová kost přání

Kost přání
Kost přání je ptačí hrudní kost vidlicovitého tvaru.

Už jste v některém americkém filmu viděli scény zachycující Den díkuvzdání? Pokud ano, možná jste si povšimli, že poté, co stolovníci spořádají krocana, dohadují se, kdo bude mít tu čest "tahat za kost přání". Jde o ptačí hrudní kost vidlicovitého tvaru, které se říká furcula. Každý ze dvou účastníků této americké a kanadské tradice uchopí jeden ze symetrických kostních výběžků. Něco si v duchu usilovně přejí a pak oba zatáhnou k sobě. Ten, komu v ruce zůstane větší část kosti, se splní jeho přání.

Ken Ahroni postavil svůj vynález na skutečnosti, že kost bývá u stolu jediná, zatímco stolovníků mnohem více, než dva a uvedl na trh plastovou kost přání. Jeho společnost umožnila u příležitost Dne díkuvzdání potěšení z lámání kostí všem svátečním stolovníkům.


Další články:

Cukrovka a káva, její vliv na vznik diabetu druhého typu.

Umělý déšť v poušti byl vytvořen pomocí negativně nabitých částic, které na sebe nabalily částečky prachu.

Finská káva je překapávaná.

Tropická cyklona je bouře, která vzniká v subtropické oblasti nad hladinou oceánu.

Jak fungují 3D brýle a jaký princip způsobí, že divák vnímá film třírozměrně?

Snovačka jedovatá se vyznačuje výrazným zadečkem se skvrnou tvarem připomínající přesýpací hodiny.

Sonda Kepler objevuje nové světy a překročila již počet tisíce objevených exoplanet.

A svět se točí dál

Plastová kost přání umožňuje u příležitost Dne díkuvzdání potěšení z lámání kostí všem svátečním stolovníkům.

A svět se točí dál.