A svět se točí dál

Sluneční energie

Sluneční energie
Solární elektrárna Nellis využívá sluneční energii. Tento fotovoltaický systém sleduje pohyb Slunce po obloze. Obrázek: Wikipedia, autor: USAF.

V podstatě funguje Slunce jako obří přírodní termojaderný reaktor, ve kterém dochází k syntéze (slučování) jader helia z jader vodíků (protonů) v tzv. vodíkovém cyklu.

V nitru Slunce panuje teplota 10 miliónů stupňů Kelvina, což odpovídá teplotě, která je potřebná k tomu, aby mohl probíhat vodíkový cyklus. Termojaderné procesy na Slunci probíhají již 5 miliard let. Zásoba vodíku, který má Slunce stále ještě k dispozici, všal vystačí na dalších 15 miliard let.

Sluneční energie může za příznivých podmínek (obloha bez oblačnosti) v naší geografické poloze dosáhnout hodnoty asi 1 kW/m2 plochy orientované kolmo k dopadajícímu záření.

Existuje řada způsobů využití sluneční energie pro výrobu elektřiny, z nichž nejznámější a v současné době nejrozšířenější jsou solární elektrárny využívající sluneční kolektory.


Další články:

Z Japonska pocházející hortenzie velkolistá se vedle základního druhu může pochlubit mnoha zajímavými kultivary.

Dospělá vzrostlá lípa velkolistá přesahuje svým vzrůstem výšku 25 metrů.

První člověk ve vesmíru byl sovětský kosmonaut Jurij Alexejevič Gagarin.

Průmyslová výroba zrcadel potažením vrstvičkou stříbra se používala od 19. století.

Příbuzná lípa malolistá je typická svou kulovitou korunou.

Fotovoltaika je metoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu.

Karimatka je podložka na spaní.

V praxi se výroba instantní kávy provádí pomocí dvou základních metod.

Kvalitní damascénská ocel se v současnosti používá k výrobě kvalitních čepelí.

Světově první parní železnice vyjela v Anglii.

Rozvětvená rozvodná síť elektrické energie zajišťuje přenos elektrické energie.

První překonání rychlosti zvuku 14. října 1947.

A svět se točí dál

Sluneční energie vzniká jadernými přeměnami v nitru Slunce.

A svět se točí dál.