A svět se točí dál

Třetí Řím

Moskva, třetí Řím
Moskva, třetí Řím, na obrázku chrám Vasila Blaženého. Obrázek: Wikipedia, autor: David Crawshaw.

V roce 1453 padla Konstantinopol. Toto datum vyznačuje zánik Východořímské říše a dlouhé nadvlády Byzance, která byla považována za "druhý" Řím.

Daleko na severu, v Rusku, se moskevská knížata prohlásila za duchovní dědice Byzance. Prohlásili se za ochránce křesťanské pravoslavné víry a své hlavní město Moskvu nazvali třetím Římem. Tento nárok vznášel zvláště velký car Ivan IV., který je známý pod jménam Hrozný. V šestnácti letech byl korunován za cara a poté vytvořil říši, které vládl z Moskvy.


Další články:

Tanec a hudba rozvíjejí mozek při hře na hudební nástroj.

Výroba instantní kávy se realizuje mražením.

Včelí tanec oznamuje, kde je potrava.

Würzburská rezidence se stala součástí světového dědictví UNESCO.

Skalní město Petra v Jordánsku je obklopené horami.

Želví krunýř tvoří kostěné destičky.

Ostrov Korsika má dobré podmínky pro horskou turistiku.

Orel skalní hnízdí ve skalních rozsedlinách.

Monument Valley se tyčí do výše až 300 metrů.

Jak vzniká skalní most působením přírodních sil.

Chrám svatého Mikuláše Praha zdobili tehdejší přední malíři a sochaři.

Fazol obecný keříčkový vznikl z popínavé formy.

A svět se točí dál

Třetí Řím vznikl daleko na severu v Rusku, když se po pádu Konstantinopole se prohlásila moskevská knížata za duchovní dědice Byzance.

A svět se točí dál.