A svět se točí dál

Jak vzniká skalní most

Jak vzniká skalní most?

Džbán
Skalní most tvoří "ucho" na skalní věži Džbán v Adršpašských skalách.

Otvory ve skalních stěnách vzbuzují vždy zaslouženou pozornost a zvědavost. Jak se vlastně mohly vytvořit? Prohlédneme-li si jeden nebo i více takových otvorů, zjistíme, že některé jsou situovány tak, že jejich spodní okraj dosahuje až k úrovni okolního terénu. Takové otvory se označují jako skalní brány. Příkladem je velice známá Pravčická brána v Děčínských stěnách, jejíž výška je 21 a šířka 26 metrů. Pokud spodní okraj skalního otvoru leží výše, než je úpatí skalní stěny, říká se mu skalní okno. V našich pískovcových skalních městech je jich celá řada. V Adršpašských skalách ve skupině Milenci je například okno 8,5 m vysoké a 2,5 m široké.

Skalní brány i okna se tvoří v horninách, které se snadněji rozpouštějí ve vodě nebo jejichž zrna se mohou vydrolovat. Jsou to především vápence, slepence, pískovce nebo sopečné tefry. Všechny bývají horizontálně zvrstvené. Tyto horniny jsou prostoupeny sítí puklin a trhlin. Při zvětrávání se podle nich horniny rozčleňují do bloků. V tenkých skalních blocích při vydrolování zrn nebo vypadávání uvolněných kusů rozpraskané horniny vznikají přirozenou cestou skalní brány nebo okna.

Je-li horní oblouková část skály nad oknem nebo bránou tenká, označujeme ji jako skalní most. Z vápencových a pískovcových oblastí je takových mostů známa celá řada. Jeden pěkný most je v Adršpašských skalách. Není daleko od vchodu do skal, na skalní věži pojmenované Džbán. Skalní most na něm tvoří "ucho".


Další články:

Kumgangsan jsou Diamantové hory v Korejské lidově demokratické republice.

Hadcový azbest byl znám již ve starověku.

Co jsou to geologické varhany?

Skalní město Petra v Jordánsku bylo vytesáno v pískovci.

Obaleč ovocný žije na jabloních, růžích, meruňkách a jiných stromech.

Velká sfinga stojí v Gíze v blízkosti velkých pyramid.

Cikáda viničná je největší český a slovenský křís.

Odehrála se potopa světa v Černomoří? Vědci nikdy nepotvrdili ani nevyvrátili zprávy o potopě světa.

Slaná jezera jsou zbytky moří nebo bezodtoké oblasti.

Most Golden Gate v San Franciscu se průběžně udržuje.

A svět se točí dál

Jak vzniká skalní most v horninách, které se snadněji rozpouštějí ve vodě nebo jejichž zrna se mohou vydrolovat.

A svět se točí dál.