A svět se točí dál

Kardinál Richelieu

Kardinál Richelieu
Portrét kardinála Richelieu pochází ze štětce francouzského malíře Philippe de Champaigne (1602-1674), který ho namaloval v období kolem roku 1640.

Armand Jean du Plessis, vévoda z Richelieu (9. září 1585 Paříž - 4. prosince 1642), byl v roce 1607 jmenován biskupem a roku 1622 kardinálem. V roce 1616 se stal členem rady regentky Marie Medicejské a v roce 1624 prvním ministrem.

Kardinál Richelieu věřil v absolutismus, tedy právo panovníka realizovat to, co se mu zachce. Věřil, že král se odpovídá ze svých činů Bohu, nikoli církvi, šlechtě nebo lidu. Kardinál Richelieu účinně využíval špiony a podařilo se mu potlačit veškerou opozici, která ohrožovala jeho pozice. Vyškolil si svého nástupce, kardinála Mazarina, který pokračoval v jeho politice.

Poté, co francouzský král Ludvík XIII. v roce 1624 jmenoval kardinála Richelieu prvním ministrem, spolupracovali dalších 18 let, přičemž za svůj cíl si kardinál Richelieu vytyčil sjednotit Francii v centrálně řízený stát, který se prosadí na mezinárodním poli a získá velmocenské postavení.

Místní vévodové ve svých rukou drželi velkou moc, a tak se kardinál Richelieu rozhodl potlačit jejich vliv. V roce 1628 se tvrdým způsobem vypořádal také s francouzskými protestanty (hugenoty).

Mezi kardinálem Richelieu a šlechtou panovalo silné pnutí, protože jim odebral mnohé výsady a vybíral vysoké daně, což vyvolalo několik povstání.

Na mezinárodní politické scéně se kardinál Richelieu snažil oslabit Rakousko. Proti společnému nepříteli se spojil se Švédskem, Nizozemím a Dánskem. V roce 1635 vyhlásila Francie válku španělskou větví Habsbuků obládanému Španělsku, které v té době ovládalo Belgii a Burgundsko. Boje proti Habsburkům se sice táhly a pokračovaly i po smrti kardinála Richelieu, avšak jeho plány byly nakonec korunovány úspěchem. Kardinál Richelieu plánoval rozšířit území Francie na východě až k řece Rýn a na jihu k Pyrenejím.

Po smrti kardinála Richelieu pokračoval v jím vytyčeném politickém směru jeho nástupce kardinál Mazarin.

Kardinál Richelieu byl také velkým mecenášem vědy a umění, založil mimo jiné Francouzskou akademii, pečující o francouzský jazyk.


Další články:

Mocný hrad Hochosterwitz stojí na strmé dolomitové skále.

Zámek Bečov nad Teplou představuje relikviář svatého Maura, nalezený zde 5. listopadu 1985.

Na počátku 19. století vyjela první parní železnice ve Velké Británii.

Malajský ostrov Langkawi se nazývá klenotem Kedahu.

Silně suchomilný vřes obecný dokáže růst i na stanovištích s chudým, nepříliš výživným substrátem.

První člověk ve vesmíru byl kosmonaut Jurij Alexejevič Gagarin.

Původně přemyslovský zámek Hradec nad Moravicí se nachází necelých 8 kilometrů od města Opava.

Antarktický Bouvetův ostrov objevil v roce 1739 Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier.

Opadavý strom fíkovník smokvoň roste na skalách.

Australský fíkovník velkolistý má v dospělosti tlusté chůdovité kořeny.

Barokní Trojský zámek nadchne svojí freskovou výzdobou v hlavním sále.

Ze 17. století pocházející barokní zámek a hrad Skalka v obci Vlastislav se v současné době nachází v majetku obce.

A svět se točí dál

Kardinál Richelieu je považován za průkopníka nového stylu politiky, která z velké části upozadila morální a náboženské ohledy, před kterými upřednostňovala raison d'État.

A svět se točí dál.