A svět se točí dál

Zámek Bečov nad Teplou představuje relikviář svatého Maura

Zámek Bečov nad Teplou představuje relikviář svatého Maura
Zámek Bečov nad Teplou představuje relikviář svatého Maura. Obrázek: Wikipedia, autor: MartinRehak.

Počátkem 18. století byl v blízkosti hradu Bečov nad Teplou ze 14. století postaven tehdejším majitelem Janem Adamem Questernberkem nový, pozdně barokní zámek. V letech 1813 až 1945 patříl zámek Bečov nad Teplou lotrinskému rodu Beaufort-Spontin, kteří zde na sklonku druhé světové války ukryli pod podlahu kaple slavný relikviář svatého Maura ze 13. století.

Co je to relikviář? Jedná se o schránku, která ukrývá ostatky světce... v případě relikviáře svatého Maura jsou to ostatky v jeho názvu zmíněného světce svatého Maura.

Relikviář svatého Maura měl velice dramatický osud a jeho objevení v roce 1985 se považuje za jeden z největších nálezů dvacátého století. Novodobá historie relikviáře svatého Maura se začíná odvíjet od roku 1984, kdy o odkoupení blíže neurčené historické památky, ukryté na území československé republiky, začal vyjednávat obchodník ze Spojených států Danny Douglas. K vyjednávání byli přizváni i kriminalisté, kteří měli za úkol zjistit, o jaký předmět má Danny Douglas zájem. Výsledkem pátrání kriminalistů byla 4. listopadu 1985 zevrubná prohlídka areálu zámku a hradu Bečov nad Teplou. O den později byl relikviář v zásypu hradní kaple objeven.

Dnes je relikviář svatého Maura vystaven v objektu zámku Bečov nad Teplou. Jedná se o druhou nejcennější zlatnickou památku na území České republiky (po českých korunovačních klenotech).


Další články:

V několika etapách stavěný chrám svatého Mikuláše Praha je půvabná barokní stavba.

Divoká čekanka obecná roste na sušších lukách, v příkopech a okrajích cest.

Starověký matematik Heron Alexandrijský zkonstruoval první funkční parní stroj.

Silně suchomilný vřes obecný dokáže růst i na stanovištích s chudým, nepříliš výživným substrátem.

Středočeská hora Velký Blaník byla osídlena již v době keltské.

Původně přemyslovský zámek Hradec nad Moravicí se nachází necelých 8 kilometrů od města Opava.

Nerost millerit vytváří neprůsvitné zlaté krystaly.

Půvabný zámek Blatná s parkem je v současné době soukromým majetkem.

Mytologická hora Olymp v Řecku byla považována za sídlo bohů.

Oblíbená Mostná hora Litoměřice se lidově nazývá Mostka.

Ve velkých polštářích rostoucí mech ploník obecný patří na území ČR mezi běžnější mechy.

Původně přemyslovský zámek Zbraslav stojí na místě někdejšího románského dvorce.

A svět se točí dál

Zámek Bečov nad Teplou představuje návštěvníkům relikviář svatého Maura, který je považován za druhou nejcennější zlatnickou památku na území České republiky.

A svět se točí dál.