A svět se točí dál

Heron Alexandrijský

Aeolipile
Heron Alexandrijský vytvořil aeolipili, první známý fungující parní stroj. Obrázek: Knight's American Mechanical Dictionary, 1876.

Řecký matematik Heron Alexandrijský žil v 1. století n. l. v Alexandrii. Tento mimořádně nadaný učenec navrhl mimo jiné první prodejní automat, dále primitivní roboty, poháněné padajícím závažím a větrem rozeznívané varhany.

Nejefektnějším vynálezem Herona Alexandrijského, i když vlivem okolností se nikdy nedostal do praktického využití a spoužil jen pro zábavu bohaté společnosti jako technická kuriozita, se stal tzv. aeolipile, první známý fungující parní stroj na světě. Pára byla vedena rameny z kotle do koule, odkud unikala dvěma protilehlými tryskami, čímž kouli roztáčela.

Vedle toho je Heron Alexandrijský znám také jako autor Heronova vzorce pro výpočet obsahu trojúhelníku, který uveřejnil ve svém díle Metrika.

Jeho spis Mechanika se dochoval pouze v arabském překladu pod názvem Heronova kniha o zvedání těžkých předmětů a v citátech Pappa Alexandrijského.


Další články:

Silně suchomilný vřes obecný dokáže růst i na stanovištích s chudým, nepříliš výživným substrátem.

Středočeská hora Velký Blaník byla osídlena již v době keltské.

Mytologická hora Olymp v Řecku byla považována za sídlo bohů.

Blízkovýchodní skalní město Petra v Jordánsku stojí daleko v píscích jordánské pouště.

Oblíbená Mostná hora Litoměřice se lidově nazývá Mostka.

Ve velkých polštářích rostoucí mech ploník obecný patří na území ČR mezi běžnější mechy.

Kde přesně byl situován ostrov Ithaka, rodiště Odyssea, dodnes není známo.

Jihoafrický mys Dobré naděje objevil portugalský mořeplavec Bartolomeo Dias.

Indooceánský ostrov Mauricius má jedinečnou faunu.

Středomořský ostrov Gozo leží v blízkosti Malty.

Severočeská hora Lovoš se vypíná do nadmořské výšky 570 metrů nad krajinu nedaleko Lovosic.

Divoká čekanka obecná roste na sušších lukách, v příkopech a okrajích cest.

A svět se točí dál

Heron Alexandrijský byl starověký matematik a vynálezce, který žil v 1. století n. l., který se zabýval praktickými úlohami z matematiky, mechaniky a dalších oblastí fyziky a působil v proslulém Múseiu v Alexandrii.

A svět se točí dál.