A svět se točí dál

Saliera

Saliera
Saliera. Obrázek: Wikipedia, autor zlaté Celliniho slánky Saliera: Benvenuto Cellini, autor obrázku: Jerzy Strzelecki (1994).

Celliniho slánka nazývaná Saliera (italsky slánka) je nejprosllejším dílem italského florentského zlatníka, spisovatele a sochaře Benvenuta Celliniho, kterou v roce 1543 vytvořil pro francouzského krále Františka I. z modelů připravených o řadu let předtím pro kardinála Ippolito d'Este. Celliniho slánka je figurální zlatnické dílo inspirované postavami starověké řecké mytologie. Celliniho slánka Saliera, někdy také zvaná Zlatá slánka, zobrazuje postavy Poseidóna a Démétér.

Zlaté prvky Celliniho slánky Saliera jsou vyrobeny velmi jemným ručním tepáním ze zlata. Vedle zklata je slánka vyrobena ze vyrobena ze slonoviny a smaltu.

Malé plavidlo slouží jako slánka a nádobka ve tvaru chrámu obsahuje pepř.


Další články:

Dominantu Železných hor tvoří zřícenina hradu Lichnice stojící na skalnatém návrší v nadmořské výšce 480 metrů.

Rostlinná mana je tvořena sladkými, na vzduchu tuhnoucími výměšky vytékajícími z kmenů a větví některých dřevin.

Američtí Indiáni přišli do Ameriky před více než 20 000 lety.

Opice makak chocholatý obývá vlhké tropické nížiny.

Opice makak vepří žije v jihovýchodní Asii.

Indický makak lví je charakteristický černou srstí.

Dochovaná zřícenina hradu Nový hrad u Kunratic postaveného v letech 1410 až 1412.

Renesanční zámek Litomyšl nechal vystavět Vratiskav z Pernštejna.

Litoměřický zámek Ploskovice sloužil za první republiky i jako letní sídlo Ministerstva zahraničních věcí.

Malý pěvec pěnkava obecná obývá husté keře a stromy.

Američtí Indiáni Navajo si dodnes udržují prvky tradiční kultury.

Ryba plotice obecná žije v řekách, větších potocích a průtočných rybnících.

A svět se točí dál

Celliniho zlatá slánka Saliera je v současné době umístěna v Uměleckohistorickém muzeu ve Vídni.

A svět se točí dál.