A svět se točí dál

Féničané

Féničané obývali Fénicii
Féničané obývali Fénicii. Obrázek: Wikipedia, autor: Kolohou.

Féničané byli semitský národ, jehož původ je datován do 3. tisíciletí př. n. l. Féničany se objevují v dílech Homéra a ve Starém zákoně figurují jako Sidoňané.

Féničané obývali oblast hraničící s východním pobřežím Středozemního moře, rozkládající se na území dnešních států Libanon, Sýrie a Izrael. Protože Féničané žili rozptýleně v řadě údolí libanonských hor, nikdy nedošlo k vytvoření jednotné říše, vytvořili jen řadu rozptýlených městských států, které mezi sebou často soupeřily. Mewzi nejvýznamnější fénické městské státy patřily Byblos, Arad, Týr či Sidón. Založili také kolonie na severu Afriky, jihu Španělska a na středomořských ostrovech včetně Sicílie a Sardinie. Mezi nejvýznamnější féniské kolonie patřily Kartágo, Tartessos či Cádiz.

Féničané byli zdatní obchodníci. Prodávali obrovské množství dřeva, především cenného cedrového dřeva rostoucího v lesích dnešního Libanonu Egypťanům, kteří dřevo ve své vlastní zemi neměli a kteří ho potřebovali pro různé obřady a náboženské obřady. Obchodovali také s textiliem obarveným purpurou (červeným barvivem získávaným z jistého druhu měkkýšů), vyřezávanou slonovinou, foukaným sklem a dalšími řemeslnými výrobky.

Féničané byli výborní mořeplavci, jednotlivé fénické městské státy vybudovali silné námořní flotily. Dějepisec Hérodotod se zmiňuje o fénické námořní výpravě, která v egyptských službách obeplule Afriku.

Svébytná fénická kultura byla na poměrně vysoké úrovni, jen nepatrně ovlivněná egyptskými a mezopotámskými vlivy.


Další články:

Restaurace Mostná hora Litoměřice se také někdy nazývá Mostka.

Svobodný přístav se svobodnou zónou.

Severočeská hora Milešovka se tyčí do nadmořské výšky 836,5 metrů.

Někdejší socha Tomáše Garrigua Masaryka v Rudce u Kunštátu byla zničena v době protektorátu.

Koření hřebíček je sušené poupě hřebíčkovce kořenného.

Obří socha Krista Spasitele v Rio de Janeiro stojí vysoko nad městem.

Kostel Panny Marie pod řetězem stojí v Praze na Malé Straně.

Dvanáct metrů vysoká rozhledna na Anenském vrchu stojí v nadmořské výšce 991 metrů.

Hora Olymp v Řecku se tyčí nad Soluňským zálivem.

Pražský kostel svatého Martina ve zdi byl místem, kde se ve středověku přijímlo pod obojí.

Rozhledna Děd u Berouna skýtá výhled pouze úzkým pruhem na Křivoklátsko a Kladensko.

Hora Velký Blaník je cílem poutí i silvestrovských výstupů.

Věž rozhledny Orlík byla při stavbě vbudována do zříceniny hradu.

A svět se točí dál

Féničané byli zdatní obchodníky a námořníci, kteří podnikali dlouhé obchodní plavby po moři. Byli rovněž vynikající řemeslníci, kteří vyráběli výrobky z hlíny, kovu, skla a v neposlední řadě vyráběli látky barvené červeným purpurovým barvivem.

A svět se točí dál.