A svět se točí dál

Holub chocholatý

Holub chocholatý
Holub chocholatý. Obrázek: Wikipedia, autor: JJ Harrison (jjharrison89@facebook.com).

Holub chocholatý pochází z Austrálie, kde žije v lesích, otevřených krajinách, parcích a zemědělských oblastech.

Holub chocholatý je pták dobře rozpoznatelný podle černě zbarvené, až 5 centimetrů vysoké chocholky. Dorůstá velikosti těla 31 až 35 centimetrů, rozpětí křídel 40 až 45 centimetrů a hmotnosti 150 až 250 gramů. Převládající barva peří holuba chocholatého je šedá, na bocích pod krkem je vybledle načervenalý, horní část a boky těla včetně ocasních krovek má olivově hnědé a jeho křídla tdobí černé příčné pásky. Samci a samice se barvou neliší a není jednoduché je rozlišit.

Při námluvách se samci snaží získat samici tancem, při kterém se uklání a roztahují křídla i ocas.

Samice snáší obvykle dvě vejce, na nichž sedí 18 až 20 dnů.

Potravu holuba chocholatého tvoří části rostlin, semena a výhonky, ale nepohrdnou ani hmyzem nebo drobnými bezobratlými živočichy.

Predátory holuba chocholatého jsou draví ptáci, hadi a divoké kočky.


Další články:

Někdejší socha Tomáše Garrigua Masaryka v Rudce u Kunštátu byla zničena v době protektorátu.

Řecký přístav Pireus se rozkládá na pobřeží Sarónského zálivu.

Hora Olymp v Řecku se tyčí nad Soluňským zálivem.

Dvanáct metrů vysoká rozhledna na Anenském vrchu stojí v nadmořské výšce 991 metrů.

Pražský kostel svatého Martina ve zdi byl místem, kde se ve středověku přijímlo pod obojí.

Svobodný přístav se svobodnou zónou.

Rozhledna Děd u Berouna skýtá výhled pouze úzkým pruhem na Křivoklátsko a Kladensko.

Obří socha Krista Spasitele v Rio de Janeiro stojí vysoko nad městem.

Hora Velký Blaník je cílem poutí i silvestrovských výstupů.

Věž rozhledny Orlík byla při stavbě vbudována do zříceniny hradu.

Kostel Panny Marie pod řetězem stojí v Praze na Malé Straně.

Restaurace Mostná hora Litoměřice se také někdy nazývá Mostka.

Severočeská hora Milešovka se tyčí do nadmořské výšky 836,5 metrů.

A svět se točí dál

Holub chocholatý dobře rozpoznatelný podle charakteristické černě zbarvené, až 5 centimetrů vysoké chocholky.

A svět se točí dál.