A svět se točí dál

Kyjevská Rus

Kyjevská Rus
Kyjevská Rus v územním rozsahu, kterého dosáhla v 11. století. Obrázek: Wikipedia, autor: SeikoEn.

Počátky Kyjevské Rusi sahají do 9. století, kdy na východní Ukrajině a v západním Rusku existovalo několik mocenských center, z nichž svým významem nejdůležitějšími byl Kyjev a Novgorod. Kolem roku 882 se novgorodskému knížeti Olegovi, který pocházel z varjažského rodu Rurikovců, podařilo ovládnout Kyjev, čímž vznikl dominantní státní útvar nazývaný Kyjevská Rus.

První kroky knížete Olega zamířily na jih proti Byzantské říši, se kterou vedli boje také jeho následovníci.

V roce 988 nebo 989 přijal kníže Kyjevské Rusi Vladinír křesťanství z Byzantské říše.

Největšího rozkvětu dosáhla Kyjevská Rus během vlády knížete Jaroslava Moudrého, který, mimo jiné, usiloval o osamostatnění ruské církve.

Po jeho smrtu se však začaly projevovat první známky krize vedoucí k zániku Kyjevské Rusi. Smrtelným nebezpečím, které ohrožovalo její existenci, se pro Kyjevskou Rus staly mongolské armády, které v roce 1223 porazily ruská vojska v bitvě u řeky Kalka. Během dalších tažení pak Mongolové obsadili Bulharskou říši rozkládající se v té době v Povolží, dobyli Moskvu a v roce 1240 i Kyjev, coý byl konec Kyjevské Rusi.

Kyjevská Rus zanechala trvalou stopu v dějinách a hmotné i duchovní kultuře tří současných východoslovanských národů - Rusů, Ukrajinců a Bělorusů.


Další články:

Opadavý strom fíkovník smokvoň roste na skalách.

Růže neboli oheň svatého Antonína je nepříjemná kožní choroba.

S pěti smysly člověka se pojí naše interakce s okolím.

Několikastupňový vodopád Kuang Si v Laosu je malebné zákoutí indočínské přírody.

To, jak vzniká med, představuje živou ukázku dovednosti včel.

Malajský ostrov Langkawi se nazývá klenotem Kedahu.

Antarktický Bouvetův ostrov objevil v roce 1739 Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier.

Venezuelský vodopád Salto Angel se řítí do hloubky více než 978 metrů.

Australský fíkovník velkolistý má v dospělosti tlusté chůdovité kořeny.

Na počátku 19. století vyjela první parní železnice ve Velké Británii.

První člověk ve vesmíru byl kosmonaut Jurij Alexejevič Gagarin.

Jak člověk začal využívat oheň poskytující teplo, bezpečí a umožňující tepelně upravovat potravu.

A svět se točí dál

Dnes používaný název Kyjevská Rus vytvořili až historikové. Původně se tento raně středověký stát nazýval Rus.

A svět se točí dál.