A svět se točí dál

Lvíček zlatý

Lvíček zlatý
Lvíček zlatý (Leontopithecus rosalia). Obrázek: Wikipedia, autor: Steve.

Lvíček zlatý je snadno poznatelná drobná opička, kterou charakterizuje její zlatá až zlatohnědá srst. Na vrcholu hlavy, lících a hrdle má lvíček zlatý delší chlupy, které vytváří jakousi hřívu, v níž se ztrácejí i ušní boltce. Vyznačuje se tmavším obličejem, dlouhým nechápavým ocasem a štíhlými končetinami s dlouhými drápy. Velikost těla lvíčka zlatého se pohybuje mezi 20 až 33 centimetry, délka ocasu 31 až 40 centimetrů a hmotnost 360 až 710 gramů.

Lvíček zlatý žije v brazilském tropickém deštném pralese. Nejčastěji žije v malých skupinkách a s ostatními členy se dorozumívá širokou škálou nejrůznějších zpěvných zvuků. Aktivní je ve dne i v noci a je neobyčejně hbitý a mrštný.

Samice lvíčka zlatého je březí 128 dní a poté rodí 1 až 3 mláďata, o která se starají oba partneři, ale samec vždy za přísného dohledu partnerky.

Lvíček zlatý se živí rostlinnou i živočišnou potravou, především hmyzem, plži, drobnými ještěrkami, ovocnými plody a semeny.

Mezi nejobávanější predátory lvíčka zlatého patří kočkovité šelmy a hadi.

V České republice se lvíček zlatý chová v několika zoologických zahradách.


Další články:

Dnes již vyhubená alka velká kdysi žila v severní části Atlantského oceánu.

Vlk arktický žije v tundrách kanadského severu.

Proč vlci vyjí a co tím vyjadřují?

Vodopád Salto Angel na Guayanské vysočině se řítí do hlubiny 978 metrů.

Labuť velká hnízdí pravidelně na území Česka.

Křesťanská křížová cesta symbolizuje ve 14. výjevech Kristovu cestu.

Mravenec lesní je rozšířen na části Eurasie.

Zděná rozhledna Rumburak se nachází na Znojemsku.

Jestřáb lesní je rozšířen v Eurasii, Severní Americe a severozápadní Africe.

Islandský vodopád Hraunfossar protéká přes černou lávovou horninu.

Jezevec lesní má dobře vyvinutou schopnost hrabání.

Středověká křížová chodba je krytá, často klenutá chodba.

A svět se točí dál

Většina divokých populací lvíčka zlatého žije v současnosti na území biologické rezervace Poco das Antas, v chráněné oblasti v bažinatých lesích ve městě Rio de Janeiro, což je území určené pro lvíčky zlaté.

A svět se točí dál.