A svět se točí dál

Křížová chodba

Křížová chodba
Křížová chodba, klášter Porta coeli. Obrázek: Wikipedia, autor: Kateřina Říhová.

Křížová chodba, nazývaná také ambit či kvadratura, tvoří od předrománské doby základní součást vybavení kláštera nebo sídla kapituly. Křížová chodba je klenutá chodba kolem čtvercového nebo obdélného rajského dvora, otevřená do něho arkádami, do jejichž oblouků se v gotice vkládaly kružby.

V baroku obklopují ambity také poutní kostely a lorety.

Křížová chodba se patrně vyvinula z římského peristylu, sloupové chodby kolem atria, ústředního čtvercového dvorku.


Další články:

Vlaštovka skalní není příliš vázána na lidská sídliště.

Rejsek obecný je aktivní během celého roku.

Starověké skalní město Petra v Jordánsku bylo vytesané v pískovci.

Ostrov Gozo sousedí s Maltou.

Lopuch větší dorůstá do výšky 80 až 180 centimetrů.

Orel skalní žije v bavorských Alpách.

Kontryhel obecný je vytrvalá bylina s krátkým oddenkem a přízemní listovou růžicí.

Kostel svatého Jakuba Většího v Praze.

Vřes obecný je 30 až 60 centimetrů vysoký.

Alexandrijský maják na ostrově Faros varovat proplouvající lodě před podmořskými útesy.

Bělostně čistými písčitými plážemi se pyšnící ostrov Mauricius se nachází uprostřed Indického oceánu.

Rohovník obecný roste ve východním Středomoří.

Řecký ostrov Ithaka leží v Jónském moři.

A svět se točí dál

Křížová chodba je krytá, často klenutá chodba, obepínající čtvercový vnitřní dvůr (tzv. rajský dvůr) klášterních nebo kapitulních budov a je do něho otevřena arkádami.

A svět se točí dál.