A svět se točí dál

Ostružiník křovitý

Ostružiník křovitý
Ostružiník křovitý (Rubus fruticosus L.). Obrázek: Wikipedia, autor: Frank Vincentz.

Ostružiník křovitý je keř vysoký 1,5 až 2 metry, se vzpřímenými nebo poléhavými, obloukovitě prohnutými výhony. Letorosty jsou převislé, zelenavé až vínově červené a jsou porostlé rovnými nebo hákovitě zahnutými ostny. Starší větévky bývají hnědé, lesklé a rovněž ostnité. Pupeny jsou střídavé, kuželovitě vejčité, světle červenohnědé a na bázi mají zbytky listové pochvy. Listy jsou střídavě postavené, tříčetné až sedmičetné, v horní části květních výhonů jsou trojčetné. Lístky jsou vejčité, pilovité, v mládí řasnatě složené. Řapíky spodní čtveřice lístků vyrůstají z jednoho místa.

Ostružiník křovitý kvete v červenci. Oboupohlavné květy jsou bílé nebo narůžovělé, pětičetné a rostou v chudých úžlabních nebo konečných latách. Mají větší počet tyčinek a pestíků, drobné semeníčky přisedají na vyklenuté, zdužnatělé květní lůžko. Stopky květů jsou jemně ostnité. Plody jsou peckovičky, které jsou sdružené na zbytnělém lůžku, s nímž srůstají a vytvářejí tak plodenství - ostružinu - dozrávající v srpnu až v září. Plodenství je černé, lesklé a nesnadno se odděluje od lůžka, někdy bývá modravě ojíněné, je šťavnaté a chutné, poměrně velké.

Ostružiník křovitý roste po celé Evropě od nížin do hor. Obzvlášťě hojný bývá na okrajích lesů, v lesních světlinách a na pasekách, kde jeho porosty znesnadňují zalesňovací práce, poskytuje však pastvu a kryt zvěři a ptactvu, protože některé listy zůstávají v mírných zimách zelené. Květy ostružiníku křovitého jsou vítanou pastvou včel, ostružiny jsou ovocem.


Další články:

Labuť velká hnízdí pravidelně na území Česka.

Proč vlci vyjí a co tím vyjadřují?

Středomořské kapary se využívají pro kořenění omáček a řady dalších jídel.

Dánsko je druhá nejstarší monarchie na světě.

Diagnostická metoda počítačová tomografie vychází ze základní rentgenové techniky.

Mravenec lesní je rozšířen na části Eurasie.

Metoda CT (počítačová tomografie) mozku.

Vlk arktický žije v tundrách kanadského severu.

Jezevec lesní má dobře vyvinutou schopnost hrabání.

Dnes již vyhubená alka velká kdysi žila v severní části Atlantského oceánu.

Výroba automobilů Laurin & Klement přešly posléze pod Škodovy závody v Plzni.

Jestřáb lesní je rozšířen v Eurasii, Severní Americe a severozápadní Africe.

A svět se točí dál

Ostružiník křovitý je keř, který dorůstá výšky 1,5 až 2 metry.

A svět se točí dál.