A svět se točí dál

Počítačová tomografie

Počítačová tomografie
Nákres přístroje, pomocí něhož se provádí počítačová tomografie (CT). Obrázek: Wikipedia, autor: Sundar.

V roce 1971 bylo poprvé v praxi použito diagnostikování pomocí počítačové tomografie (CT). Oproti klasickému snímkování pomocí rentgenového přístroje má tato nová metoda celou řadu výhod.

Zatímco rentgenový přístroj dokáže zprostředkovat pouze dvojrozměrný obraz vnitřku pacientova těla, při použití počítačové tomografie, která bývá také někdy nazývaná výpočetní tomografie a známa je pod zkratkou CT, prosvěcují tělo rentgenové paprsky postupně po různých úrovních, takže zachycují jednotlivé vrstvy, které počítač následně složí do trojrozměrného obrazu.

Přístroj, pomocí kterého je vyšetřené prováděno, se nazývá počítačový nebo také výpočetní tomograf, v odborném lékařském slangu se pak běžně hovoří pouze o CT.

Pacient je při vyšetření pomocí počítačové tomografie zasunut do přístroje, kde jej po kruhové trajektorii obíhá zařízení složené z rentgenky a detektorů.


Další články:

Středověká křížová chodba je krytá, často klenutá chodba.

Dnes již vyhubená alka velká kdysi žila v severní části Atlantského oceánu.

Drobná opička lvíček zlatý je charakteristická zlatou až zlatohnědou srstí.

Vlk arktický žije v tundrách kanadského severu.

Proč vlci vyjí a co tím vyjadřují?

Mravenec lesní je rozšířen na části Eurasie.

Vodopád Salto Angel na Guayanské vysočině se řítí do hlubiny 978 metrů.

Křesťanská křížová cesta symbolizuje ve 14. výjevech Kristovu cestu.

Labuť velká hnízdí pravidelně na území Česka.

Metoda CT (počítačová tomografie) mozku.

Jestřáb lesní je rozšířen v Eurasii, Severní Americe a severozápadní Africe.

Jezevec lesní má dobře vyvinutou schopnost hrabání.

A svět se točí dál

Počítačová tomografie je radiologická vyšetřovací metoda, která pomocí rentgenového záření umožňuje neinvazivní zobrazení vnitřních orgánů a tkání pacienta s vysokou rozlišovací schopností a ve 3D projekci.

Metoda počítačové tomografie vychází ze základní rentgenové techniky, jejíž moznosti posunuje kvalitativně o příčku výše.

A svět se točí dál.