A svět se točí dál

Plynové lasery

Plynový laser
Helium-neonový plynový laser. Obrázek: Wikipedia, autor: 2004 David Monniaux.

U plynových laserů je aktivní prostředí tvořeno ionty, atomy nebo molekulami plynu, pracují v režimu kontinuálním nebo pulzním, jejich rozsah je tak značný.

Excitace probíhá u plynových laserů většinou za pomoci elektrického výboje ve zředěném plynu, jen omezeně se používá excitace optická.

Nejrozšířenějším z plynových laserů je helium-neonový laser, dále je rozšířený CO2 laser využívaný především v medicíně a průmyslu. Používají se také argonové a excimerové lasery fluor-kryptonové nebo argon-kryptonové, CO lasery, iontové lasery, dusíkové lasery a další.


Další články:

Litoměřický zámek Ploskovice sloužil za první republiky i jako letní sídlo Ministerstva zahraničních věcí.

Vyvinuté lepidlo na zlomené kosti usnadňuje léčbu zlomenin.

Gotický hrad Kost se nachází v samotném srdci Českého ráje.

Tradiční masopust zahrnuje slavnostní období mezi Vánocemi a postní dobou.

Historicky tradiční štědrovečerní oběd a večeře bývala jednoduchá jídla.

Renesanční zámek Litomyšl nechal vystavět Vratiskav z Pernštejna.

Dominantu Železných hor tvoří zřícenina hradu Lichnice stojící na skalnatém návrší v nadmořské výšce 480 metrů.

Dochovaná zřícenina hradu Nový hrad u Kunratic postaveného v letech 1410 až 1412.

Malý pěvec pěnkava obecná obývá husté keře a stromy.

Američtí Indiáni přišli do Ameriky před více než 20 000 lety.

Opice makak chocholatý obývá vlhké tropické nížiny.

Indický makak lví je charakteristický černou srstí.

A svět se točí dál

Plynové lasery jsou dlouho známé a použivané, díky svým specifickým vlastnostem jsou nepostradatelné v množství průmyslových a vědeckých aplikací.

A svět se točí dál.