A svět se točí dál

Přečerpávací vodní elektrárna Černé jezero

Přečerpávací vodní elektrárna Černé jezero
Přečerpávací vodní elektrárna Černé jezero. Obrázek: Wikipedia, autor: Mgr. Zdeněk Kubeš.

Přečerpávací vodní elektrárna Černé jezero pracuje mezi přírodním Černým jezerem a údolní nádrží Pod Černým jezerem u obce Hamry je osazena třemi turbínami Peltonova/Peltonova/Kaplanova o výkonech 1500/370/40 kW, využívajícími i odtokové vody z vyrovnávací nádrže.

Údolní nádrž v Hamrech o obsahu 23 000 krychlocých metrů vody má 64,10 metrů dlouhou gravitační hráz. Užitečný obsah údolní nádrže odpovídající možnému kolísání hladiny vody v rozsahu dvou metrů činí 15 000 krychlových. Zásoba vody ve spodní nádrži umožňuje čerpat 10 hodin denně a vyrábět elektřinu 5 hodin denně. Další hodiny „navíc“ je možno získat díky přirozeným přítokům do Černého jezera. Vlastní elektrárna je situována na levém břehu Úhlavy v ose hráze.


Další články:

Rozvodná síť elektrické energie zajišťuje přenos elektrické energie od výrobců k odběratelům.

Obnovitelná sluneční energie se využívá pro výrobu elektřiny.

Nepříjemné mandlové kameny se vytvářejí na prohlubních mandlí.

Více než 978 metrů vysoký vodopád Salto Angel se může pochlubit největší výškou ze všech vodopádů.

Půvabný vodní hrad Švihov v gotickém stavebním slohu.

Hornické dovednosti našich předků prezentující cínový důl Jeroným se dodnes dochoval v původní podobě.

Údolí Modlivý důl u Svojkova se táhne mezi pískovcovými skalami nedaleko Nového Boru.

Do pískovce vytesané skalní město Petra v Jordánsku obklopují neprostupné hory.

25 až 29 centimetrů velká potápka malá má na kořenu zabáku typickou žlutou skvrnu.

Mezi lety 1978 až 1996 vybudovaná přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně patří k největším ve střední Evropě.

Čínské město Šanghaj se nachází ve východné poloze na východním pobřeží Číny.

Dochovaný středověký vodní mlýn Hoslovice s náhorním pohonem je považován za nejstarší na našem území.

A svět se točí dál

V roce 1930 dokončená přečerpávací vodní elektrárna Černé jezero mezi Černým jezerem a dolní nádrží v Hamrech je nejstarší přečerpávací elektrárnou na našem území.

A svět se točí dál.