A svět se točí dál

Modlivý důl u Svojkova

Skalní kaple v Modlivém dole u Svojkova
Skalní kaple v Modlivém dole u Svojkova zasvěcená Panně Marii Lourdské. Obrázek: Wikipedia, autor: Prazak.

Romantické skalnaté údolí Modlivý důl se táhne mezi pískovcovými skalami pod Slavíčkem a Tisovým vrchem nedaleko Nového Boru. Příjemnou procházkou po zelené značce z obce Svojkov na Českolipsku se dostanete do lesa, kde na vás okamžitě dýchne atmosféra. Jdete stezkou, která je lemována vysokými skalami, a jako pán tvorstva se zde rozhodně necítíte. Po 500 metrech dorazíte na ještě podivnější místo. Mezi skalami najdete malé nádvoříčko s dřevěnými lavicemi, mířícími ke kapli vytesané do skály. Ke kapličce zasvěcené Panně Marii Lurdské se váže zajímavá historie, a dokonce se zde konají mše.

Údolí, kterému se dnes říká Modlivý důl, se původně říkalo Smolný důl, protože tu uhlíři vařili kolomaz. Vázalo se k němu ale mnoho špatných pověstí. Prý se v těchto místech zabil rytíř Jaroslav ze Svojkova kvůli nešťastné lásce, a tak zde na památku nešťastného činu pověsili obrázek Panny Marie a Ježíše.

Místo začali navštěvovat pocestní a brzy se o něm tradovalo, že zde dochází k zázračným uzdravením. Později proto u něj vznikla nejprve dřevěná kaplička a koncem 18. století nechala hraběnka do skály vytesat kapli kamennou. Modlit se sem chodil i císař Ferdinand V. Dobrotivý.

Skalní kaple je chráněna jako kulturní památka České republiky.


Další články:

Rudá planeta Mars je menší než Země.

Kysané zelí obsahuje vitamíny C, K a B.

Zámek v Oseku na Rokycansku vznikl přestavbou starší gotické tvrze.

Obří planeta Jupiter má hmotnost přibližně jedné tisíciny hmotnosti Slunce.

Lidský hmat patří mezi pět lidských smyslů.

Východočeský zámek Náchod se tyčí nad stejnojmenným městem.

Zřícenina Nový hrad u Kunratic byla v době své slávy sídlem českého krále Václava IV.

Pestře barevné okrasné zelí prosperuje na slunných stanovištích.

Horká planeta Venuše je naší sousední planetou.

Lidské smysly slouží lidem k vnímání okolního světa.

Rakouský hrad Hochosterwitz je impozantní stavba.

Dnes již zřícenina hradu Andělská Hora stojí nedaleko Karlových Varů.

A svět se točí dál

Modlivý důl u Svojkova je poutní místo se skalní kaplí.

A svět se točí dál.