A svět se točí dál

Přečerpávací vodní elektrárny

Přečerpávací elektrárna elektrárna
Přečerpávací elektrárna elektrárna. Obrázek: Wikipedia, autor: Jochen Schneider (LimboDancer).

Elektrifikační soustava musí mít pro své bezproblémové fungování každém okamžiku k dispozici přesně takové množství elektrické energie, kolik je jí aktuálně třeba. Spotřeba elektrické energie přitom během dne i v delších obdobích kolísá. Přestože elektrickou energii nelze v čistém stavu skladovat, jedním ze zařízení a mechanismů, které funkci akumulace účinně řeší, jsou přečerpávací vodní elektrárny.

Pro stabilizaci elektrické sítě jsou přečerpávací vodní elektrárny nezastupitelné. Jejich velkou předností je - stejně jako u ostatních vodních elektráren - schopnost přifázování do elektrifikační sítě s plným výkonem během několika minut.

V principu funguje přečerpávací vodní elektrárna jako soustava dvou výškově rozdílně položených vodních nádrží spojených tlakovým potrubím, na němž je v jeho dolní části umístěna turbína s elektrickým generátorem. V případě energetické potřeby generátor vyrábí v tzv. turbínovém režimu pomocí spádu vody v potrubí elektřinu, v době útlumu spotřeby pak stejná turbína v tzv. čerpadlovém režimu vodu z dolní nádrže přečerpává do horní nádrže, kde pak přečerpaná voda čeká na své optimální využití v době špičkové spotřeby.

Princip přeměny mechanické energie v energii elektrickou je u přečerpávací vodní elektrárny stejný jako u ostatních vodních elektráren.

Výhodou přečerpávacích vodních elektráren je schopnost rychle reagovat na výkyvy ve spotřebě energie, jsou také jednoduché na obsluhu a na rozdíl od ostatních způsobů akumulace elektrické energie mají delší životnost udávanou až k časovému intervalu 100 let.


Další články:

Rozvodná síť elektrické energie zajišťuje přenos elektrické energie od výrobců k odběratelům.

Obnovitelná sluneční energie se využívá pro výrobu elektřiny.

Japonská mořská přečerpávací elektrárna Okinawa Yanbaru o výkonu 30 MW využívá mořskou vodu z Tichého oceánu.

Přečerpávací vodní elektrárna Černé jezero pracuje mezi přírodním Černým jezerem a údolní nádrží Pod Černým jezerem u obce Hamry.

Čínské město Šanghaj se nachází ve východné poloze na východním pobřeží Číny.

V praxi se výroba instantní kávy provádí pomocí dvou základních metod.

Více než 978 metrů vysoký vodopád Salto Angel se může pochlubit největší výškou ze všech vodopádů.

Faradayova klec nachází využití při citlivých vědeckých pokusech.

Do pískovce vytesané skalní město Petra v Jordánsku obklopují neprostupné hory.

Nepříjemné mandlové kameny se vytvářejí na prohlubních mandlí.

Způsob, jak vzniká med, slouží včelám při přípravě zásob potravy.

Mezi lety 1978 až 1996 vybudovaná přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně patří k největším ve střední Evropě.

Průmyslová výroba zrcadel potažením vrstvičkou stříbra se používala od 19. století.

Vodní elektrárna Střekov je součástí střekovského zdymadla, resp. střekovské přehrady vybudované v letech 1932 až 1935.

A svět se točí dál

Přečerpávací vodní elektrárny jsou typem vodní elektrárny, která si energii v podobě naakumulované vody dokáže sama uložit. Přečerpávací vodní elektrárny se staly technickým prostředkem, jak snížit ztráty z nevyužité noční energie a jak předejít problémům s výkyvy ve spotřebě elektrické energie.

A svět se točí dál.