A svět se točí dál

Rohy

Rohatá zvířata nepřipadají člověku zrovna jako hvězdy zvířecího světa. Třebaže jim vděčí za mnoho, v zásadě je podceňuje. Spojení pitomá ovce, tvrdohlavý kozel anebo prostě označení jménem některého příslušníka skotu se vžila jako pojmy definující jistou duševní nedostatečnost. Ve skutečnosti však jsou dutorozí sudokopytníci, nověji příslušníci čeledi turovitých (Bovidae), zvířata velmi schopná, nadaná a znamenitě vyzbrojená pro nejrůznější životní podmínky.

Rohy
Koza domácí patří mezi zvířata vybavená rohy.

Nepatří mezi ně jen domácí ovce, která skutečně ochočením ztratila bystrost, pohyblivost a znamenité smysly svých divokých předků, koza, která si i po tisíciletích zajetí uchovala pružnost a bystrost přivádějící pasáka k zoufalství, a moudrá a svrchovaně užitečná kráva. Převážnou většinu čeledi tvoří elegantní antilopy (více než 80 druhů), kamzíci se záviděníhodnou schopností zdolávat skalnaté vrcholy, ještě šikovnější divoké kozy a kozorožci, ovce, paovce, tahrové a takinové, pižmoň a více než tucet druhů pravých turů včetně bizona a zubra.

Co může mít společného droboučká antilopka diktik s metrákovým bizonem? Leccos, ale na první pohled jsou to především rohy. Totiž u těch diktiků (Madoqua) jsou to spíš růžky, tak maličké, že je můžeme přehlédnout - není divu, cždyť antilopka sama je vysoká 30 cm a váží asi 3 kg. Ale co naplat, třeba droboučká, jsou to stejné rohy jako metrové šavle přímorožců, úctyhodné spirály koz šrouborohých a půlměsíce pravých turů.

Všechny rohy jsou totiž svojí strukturou podobné. Základem je kostěný nástavec na lebce. Čelní kost tady vytváří špičatý výstupek, který jen zhruba odpovídá tvaru budoucího rohu. Na tomto kostním násadci je vrstva buněk, které velmi vydatně produkují rohovinu. Rohovina vzniká po celém povrchu kostního násadce. Prvním rokem je to jen taková jednoduchá vrstvička, která na hlavě mláděte vytváří jen komické kratičké "rohlíky". Jenže na rozdíl od jelenů, kteří přímo plýtvají kostní hmotou, jsou dutorožci šetrní. Nic nepřijde nazmar. Krátký růžek mláděte se stane špičkou silnějšího rohu, který se vytvoří pod ním. A tak dutorižci střádají jednu vrstvu rohoviny na druhou, až vznikne těžká impozantní zbraň na obranu i na útokm ale také užitečný nástroj.

Rohy jsou především zbraň, a proto nejmohutnější a nejkrásnější rohy nosí samci. Některé samice dokonce rohy vůbec nemají, většina má rožky podstatně slabší a kratší. Rohy se samozřejmě hodí i k zahnání nepřítele, ale kupodivu většina dvourohých se častěji brání dobře mířenými kopanci pádných kopyt. Hlavní úlohu hrají rohy při rytířských soubojích o samice. Tady se také ukazuje jejich užitečnost. U některých antilop slouží rohy jen k přetlačování, ale mnozí turovití si znamenitě osvojili taktiku boje lidově zvanou trkání.

Přeborníky v trkání jsou ovce. Dva berani se proti sobě rozběhnou plnou silou (a není malá, jsou to zvířata, která mohou vážit metrák) a srazí se obrněnými hlavami. Rány se rozléhají široko daleko, ale berani se ani neotřepou. Rohovina na jejich čelech funguje jako znamenitý tlumič. Kdyby beran stejnou silou narazil do hlavy nechráněné rohy, například do lidské, pukla by jako skořápka. Ale zesílené čelní kosti, dutiny v kostních nástavcích a odpružení orgánů uvnitř hlavy umožňují dutorožcům neúnavně zápasit po celé hodiny, aniž by projevovali nějaké známky bolesti hlavy.

Rohovina, z níž je roh složen, je stejného původu jako naše nehty - je to keratin produkovaný kůží. Je pevná a pružná, a proto je roh mnohonásobně lehčí než paroh, ačkoli pevností si nezadají. Takže patent pomlouvaných turovitých je vlastně výhodnější než paroží pyšných jelenů. Je po celý rok připraven k použití a je ještě účinnější.


Další články:

Cukrovka a káva souvisí.

Odkud pochází monstera která patří k oblíbeným pokojovým rostlinám.

Nízkotučná čokoláda pro mlsaly.

Jak se pěstuje káva v Kostarice.

Hadcový azbest byl znám již ve starověku.

Jak chovat kanáry a čemu věnovat pozornost.

Velká sfinga stojí v Gíze v blízkosti velkých pyramid.

Cikáda viničná je největší český a slovenský křís.

Třeboňské seníky jsou památníky minulých časů.

Jantar z Baltského moře vypovídá o vývoji života před čtyřiceti miliony lety.

A svět se točí dál

Rohy jsou tvořeny rohovinou. Honosí je jimi především samci, některé samice dokonce rohy vůbec nemají.

A svět se točí dál.