A svět se točí dál

Třeboňské seníky

Třeboňské seníky.

Třeboňské seníky
Soubor třeboňských seníků v lukách okolí Třeboně.

Na loukách v okolí Třeboně stojí dřevěné roubené stavby - seníky, do nichž se dočasně uschovávalo seno. Protože měkký rašelinný podklad podmáčených luk neumožňoval od jara do podzimu přístup povozům, muselo se s odvozem sena počkat vždy až do zimy, kdy mrazy dostatečně zpevnily půdu. Základ seníků tvořily velké kameny, které zabraňovaly vlhnutí a hnití spodních trámů a propadávání staveb. Střechu kryl šindel. Seníky neměly obvykle okna ani vchod, pouze obdélníkový otvor ve štítě, kterým se seno házelo dovnitř. Velikost seníků byla přibližně 4x4 metry při výšce stěn dva metry.

Na některých trámech byl objeven vysekaný letopočet z 16. století, tedy z doby posledních Rožmberků. Pečliví hospodáři průběžně měnili nahnilé trámy nebo špatnou krytinu a objevený letopočet ukazuje na starobylost těchto staveb. Je škoda, že se o třeboňské seníky dříve řádně nepečovalo a mnohé zcela zanikly. Některé však byly v poslední době opraveny, i když ne vždy zcela vhodným způsobem (např. plechovou krytinou na střeše). Seníky jsou dokladem nejen mistrné práce místních tesařů, ale i pečlivých hospodářů, kteří pracně získávali seno i z těchto zamokřených luk. Protože třeboňské seníky jsou ojedinělou památkou jihočeské roubené architektury, byly prohlášeny za památky prvořadého významu.


Další články:

Velká sfinga stojí v Gíze v blízkosti velkých pyramid.

Cikáda viničná je největší český a slovenský křís.

Hadcový azbest byl znám již ve starověku.

Jantar z Baltského moře vypovídá o vývoji života před čtyřiceti miliony lety.

Nízkotučná čokoláda pro mlsaly.

Jak chovat kanáry a čemu věnovat pozornost.

Most Golden Gate v San Franciscu se průběžně udržuje.

Skalní město Petra v Jordánsku bylo vytesáno v pískovci.

Jak vzniká skalní most, otvor ve skalní stěně.

Obaleč ovocný žije na jabloních, růžích, meruňkách a jiných stromech.

A svět se točí dál

Třeboňské seníky jsou dřevěné roubené stavby, v nichž se dočasně uschovávalo seno na podmáčených lukách.

A svět se točí dál.