A svět se točí dál

Strahovská knihovna

Strahovská knihovna
Strahovská knihovna, filozofický sál.

Od roku 1627, kdy byly do klášterního chrámu v Praze na Strahově převezeny ostatky zakladatele premonstrátského řádu sv. Norberta, má tento konvent vedoucí postavení mezi všemi premonstrátskými kláštery na světě. Jeho chloubou je proslulá knihovna s více než 200 000 svazky, barokní objekt s honosně zdobeným Filozofickým a Teologickým sálem. Strop Filozofického sálu zdobí překrásná freska Franze Antona Maulbertsche, tvořící důstojné zakončení období monumentálních maleb středoevropského baroka.


Další články:

Jak vzniká med ve včelím úlu.

Punta Arenas leží na břehu Magalhesova průlivu.

Velká sfinga stojí v Gíze poblíž velkých pyramid.

Loreta v Praze na Hradčanech stojí na Loretánském náměstí.

Ostrov Mauricius leží uprostřed Indického oceánu.

Japonský svátek tanabata se dnes slaví převážně 7. července.

Helium je lehčí než vzduch.

Plevel je rostlinný druh pěstovaný nezáměrně.

A svět se točí dál

Strahovská knihovna je knihovnou Královské kanonie premonstrátů na Strahově.

A svět se točí dál.