A svět se točí dál

Červený drahokam rubín

Červený drahokam rubín
Červený drahokam rubín o rozměrech 2.8 x 2.0 x 2.0 centimetry. Obrázek: Wikipedia, autor: Rob Lavinsky, iRocks.com - CC-BY-SA-3.0.

Rubín je drahokam známý sytě červenou barvou. Jeho pojmenování bylo odvozeno od latinského rubeus a reflektuje červené zbarvení rubínu, které je způsobeno malou příměsí oxidu chromitého (0,4 %).

Rubín, který je červenou drahokamovou odrůdou korundu - oxidu hlinitého, patří mezi nejcennější drahokamy.

Hlavním producentem rubínů je Barma, kde se vyskytuje spolu s modrým safírem. Hojně se vyskytuje také na Srí Lance (Ratnapura), v Kambodži, Thajsku, Vietnamu, Nepálu, Afghánistánu, Tanzanii a na ostrově Madagaskar.

Rubíny se nachází ve vápencích, často i v žulových horninách nebo druhotně v náplavech.

Rubín se brousí jako ostatní běžné drahokamy do různých tvarů. Je velmi křehký.

Rubín patří ke kamenům, které běžně probíhají úpravou. Poměrně časté je tepelné ošetřování těchto kamenů. Před zpracováním se zpočátku zahřívají až nad 1800 °C a později probíhá úprava pomocí broušení.

Podobně jako u jiných barevných drahokamů, je i v případě rubínu primárním faktorem určujícím jeho hodnotu vedle jasnosti a velikosti také intenzita barvy. Nejjemnější rubíny mají živé, syté, střední až tmavé tóny červené až mírně purpurově-červené odstíny. Temná červená krev (nebo také holubí krev) je obchodní termín pro rubíny s nejvíce požadovanou barvou, čistě červenou jen s nádechem modré.

V Indii se nacházejí neprůsvitné rubíny komerční kvality se zřetelným asterismem (optický jev ve tvaru hvězdy) nebo efektem kočičího oka.

Za rubíny jsou někdy vydávány růžové safíry.

Rubíny jsou vzácné, a proto se v současné době velké množství rubínů vyrábí uměle. Používá se Verneuillova metoda nebo Czochralského metoda pro postupný růst krystalu z taveniny.


Další články:

Indický makak lví je charakteristický černou srstí.

Jehličnatá dřevina tis červený dorůstá až 20 metrů do výšky.

Hojně využívané plynové lasery nalézají využití především v medicíně a průmyslu.

Jako létající drahokam se označují různé druhy ptáků.

Dominantu Železných hor tvoří zřícenina hradu Lichnice stojící na skalnatém návrší v nadmořské výšce 480 metrů.

Gotický hrad Kost se nachází v samotném srdci Českého ráje.

Historicky tradiční štědrovečerní oběd a večeře bývala jednoduchá jídla.

Tradiční masopust zahrnuje slavnostní období mezi Vánocemi a postní dobou.

Motýl batolec červený obývá mírný pás Eurasie.

Dochovaná zřícenina hradu Nový hrad u Kunratic postaveného v letech 1410 až 1412.

Malý pěvec pěnkava obecná obývá husté keře a stromy.

Opice makak chocholatý obývá vlhké tropické nížiny.

A svět se točí dál

Rubín je růžový až červený drahokam tvořený převážně minerálem korund (Al2O3) s příměsí chromu, který způsobuje zbarvení.

A svět se točí dál.