A svět se točí dál

Forum Romanum

Forum Romanum
Forum Romanum. Obrázek: Wikipedia, autor: Longbow4u.

Forum Romanum bývalo v době antického Říma centren veřejného dění ve městě i v celé říši. Forum Romanum tvoří zhruba obdélné náměstí o rozměrech asi 130x60 metrů mezi pahorky Kapitol a Palatin, kterým prochází hlavní římská cesta Via Cacra, spojující pahorek Kapitol s koloseem.

Forum Romanum je místem konání slavností, triumfálních průvodů, trhů i politických shromáždění. Kolem původního tržiště vyrostlo postupně množství veřejných budov,, chrámů, veřejných řečnišť a vítězných obouků. Dnes na Forum Romanum turisté mohou navštívit částečně zachovalé památky jako například Caesarův chrám, Augustův oblouk, Saturnův chrám, Romulův náhrobek nebo soudní síň, kterou nechal postavit Julius Caesar.

Budovy v blízkosti Forum Romanum byly během historie mnohokrát přestavovány.

Úroveň Fora Romana se během staletí zvýšila o několik metrů, archeologové zde našli několikerou dlažbu nad sebou. Travertinová dlažba, po které dnes turisté chodí, pochází z doby Augustovy, takže mladší budovy stojí nad její úrovní.


Další články:

Rozvodná síť elektrické energie zajišťuje přenos elektrické energie od výrobců k odběratelům.

Způsob, jak vzniká med, slouží včelám při přípravě zásob potravy.

Průmyslová výroba zrcadel potažením vrstvičkou stříbra se používala od 19. století.

Více než 978 metrů vysoký vodopád Salto Angel se může pochlubit největší výškou ze všech vodopádů.

Vodní elektrárna Střekov je součástí střekovského zdymadla, resp. střekovské přehrady vybudované v letech 1932 až 1935.

Přečerpávací vodní elektrárny zajišťují bezproblémové fungování elektrifikační soustavy.

V praxi se výroba instantní kávy provádí pomocí dvou základních metod.

Čínské město Šanghaj se nachází ve východné poloze na východním pobřeží Číny.

Mezi lety 1978 až 1996 vybudovaná přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně patří k největším ve střední Evropě.

Obnovitelná sluneční energie se využívá pro výrobu elektřiny.

Přečerpávací vodní elektrárna Černé jezero pracuje mezi přírodním Černým jezerem a údolní nádrží Pod Černým jezerem u obce Hamry.

Vláknové lasery využívají generování záření v jádru optického vlákna.

Výkonná solární elektrárna Aurora poblíž Port Augusta využívá heliostaty zahřívající v na vrcholu věže umístěném kolektoru topné médium.

A svět se točí dál

Forum Romanum je největší fórum starověkého Říma, někdejší pulzující centrum města.

A svět se točí dál.