A svět se točí dál

Loď Mary Rose

Loď Mary Rose
Loď Mary Rose na vyobrazení v Anthony Roll, což je dobový seznam lodí zařazených v tudorském námořnictvu.

Loď Mary Rose byla anglická karaka postavená v roce 1509 v Portsmouthu. V tomto roce se stal anglickým králem Jindřich VIII., který se ihned pustil do budování silné válečné flotily, do níž byla zařazena i loď Mary Rose, která byla schopna nést těžká děla, aniž by ztratila stabilitu a s úspěchem se zůčastnila války proti Francii v roce 1513.

Kariéra lodi Mary Rose skončila v bitvě proti francouzskému loďstvu, kdy se potopila přibližně 2 kilometry od přístavu Portsmouth.

Poté, co spočívala více než 400 let na písčitém mořském dně, byla v roce 1982 vyzdvižena, zrestaurována a umístěna v námořním muzeu v Portsmouthu.


Další články:

Romantický zámek Žleby již několikrát využili filmoví tvůrci.

Dnes již vyhubená alka velká hnízdila v severní části Atlantiku.

Vodní zámek Blatná obklopuje zámecký park.

Záchrana lodi Mary Rose z mořského dna.

Severočeský zámek Ploskovice pochází z šestnáctého století.

Hořčice čínská je jednoletá rostlina dnes zdomácněná a pěstovaná.

Vodní pták pelikán bílý je velký asi jako labuť.

Maréna velká žije ve velkých a čistých rybnících na Třeboňsku.

Želva kožatka velká váží až 800 kilogramů.

Zaoceánská loď Queen Elizabeth 2 vyplula na moře v roce 1969.

Dlouhá velká čínská zeď se táhne podél severního pomezí Číny.

Řád jezuitů nechal zámek Římov nechali vystavět jako barokní zámeček.

A svět se točí dál

Loď Mary Rose byla mohutná karaka, která dokázala plout i v rozbouřených vlnách a nesla těžká děla, aniž tím utrpěla její stabilita.

A svět se točí dál.