A svět se točí dál

Okoun říční

Okoun říční
Okoun říční (Perca fluviatilis; Linné, 1758) na výstavě Pod hladinou Vltavy v roce 2011. Obrázek: Wikipedia, autor: Karelj.

Nejznámějším zástupcem ostnoploutvých ryb je v České republice okoun říční. Jedná se o dravou rybu, hojnou jak v řekách a potocích, tak i ve stojaté vodě.

Na těle okouna říčního jsou nápadné trny na hřbetní ploutvi a drsné šupiny. Jsou to význačné znaky řádu, do kterého patří i mnoho mořských a exotických ryb.

Okoun říční dosahuje v našich vodách obvykle váho pouze kolem 1 kilogramu, jsou však známy i úlovky o váze kolem 4 kilogramů. Tam, kde má okoun říční dostatek potravy a kde nemá mnoho konkurentů, dosahuje rychleji větší váhy, kdežto ve špatných podmínkách zakrňuje.

Maso okouna říčního je dobré, avšak spousta tenkých kostí u malých kusů a pevně lpící šupiny znesnadňují jeho přípravu.

V řekách a přehradních nádržích je okoun říční vyhledávanou rybou pro sportovní rybáře. Lov je v České republice povolen od 16. 6. do 31. 12. V rybnících však hospodáří okouny vidí neradi, protože v mládí konzumují potravu ekonomicky hodnotnějším rybám, popřípadě hubí jejich plůdek.

Okoun říční se rozmnožuje od dubna do června a jediná samice snáší až sto tisíc jiker. Jikry snášejí v provazcích, které omotávají kolem stonků rákosí nebo jiných vodních rostlin.

Okoun říční vytváří hejna, v nichž napadá menší, či nemocné ryby. Jeho hlavní potravu tvoří živočišná složka.

Plůdek okouna říčního je velmi drobný a je potravou dravých ryb. Mladí okouni, kteří jsou nápadně napříč pruhovaní, jsou i vhodnými rybkami pro velká akvária se studenou a dobře prokysličenou vodou.


Další články:

Podoustev říční dorůstá délky těla až 50 centimetrů.

Empírový zámek Boskovice vznikl z dominikánského kláštera.

Na zámek Jezeří shlíží svět minulosti i svět současný.

Malý hlodavec rejsek obecný obývá lesy od nížin až po vysokohorské oblasti.

Sladkovodní perlorodka říční žije na několika lokalitách Šumavy a Pošumaví.

Zámek Březnice je dnes přístupný veřejnosti.

Pro vřes obecný je typická výška 30 až 60 centimetrů.

Barokní zámek Mnichovo Hradiště je ve své dnešní podobě výsledkem přestavby z přelomu 17. a 18. století.

Na zámek Zbraslav navazuje park.

Severoamerický medvěd grizzly žije v lesích, na horách a v okolí vodních toků.

Zámek Lednice, stojící na břehu řeky Dyje, patří mezi romantické památky České republiky.

Pod zemí žijící krtek obecný se živí hmyzem.

A svět se točí dál

Okoun říční je sladkovodní paprskoploutvá ryba systematicky řazená do čeledi okounovitých (Percidae).

A svět se točí dál.