A svět se točí dál

Paridův soud

Paridův soud
Při Paridově soudu měl Paris předat zlaté jablko jedné z bohyní.

Paris byl syn krále Priama a královny Hekaby z Tróje, starověkého Illia v Malé Asii.

Krátce předtím, ne Hekabé Parida porodila, měla sen, ve kterém porodila hořící pochodeň, v níž se svíjeli ziřiví hadi. Když se probudila, vykřikla, že Trója hoří. Hekabin sen vyložili tak, že Paris způsobí pád Tróje. Proto poslali jednoho pastýře, aby ho pohodil na hoře Ídě. Avšak o pět dní později nalezl pastýř malého Prida zdravého, neboť dítě nakojila medvědice, a adoptoval jej.

Když o několik let později jednoho dne Paris pásl stádo svého adoptivního otce, navštívili jej Hermés (Merkur) a tři bohyně - Athéna (Minerva), Héra (Juno) a Afrodita (Venuše). Hermés Parida vyzval, aby rozhodl, která bohyně je nejkrásnější (nemožný úkol, pokud zvolí jednu, ostatní dvě tím urazí) a předal jí zlaté jablko. Paris zvolil Afroditu, protože mu slíbila dát nejpůvobnější ženu na světě, manželku spartského krále Meneláa Helenu. Toto jeho rozhodnutí uvedlo do chodu události, které vedly k únosu Heleny a celé desetiletí trvající trojské válce.


Další články:

Velká čínská zeď je nejdelší starověkou stavbou.

Lipicánský kůň sloužil původně jako kočárový kůň.

Jak přišla Velká sfinga o svůj nos? Traduje se několik teorií.

Kopyšník tmavý opylovány především hmyzem se sosákem dlouhým minimálně 9 až 10 mm.

Velkopolský kůň si získl proslulost i za hranicemi Polska.

Charles Lyell je považován za otce moderní geologie.

Vláda královny Viktorie byla mimořádně dlouhá.

Močové kameny vznikají krystalickým usazováním látek.

Via Ferrata Děčín začíná přímo na labském nábřeží.

Velká sfinga v Gíze patří mezi nejstarší památky světa.

Durian cibetkový je strom, který plodí exotické ovoce a pochází ze Sundských ostrovů.

Hannoverský kůň pochází z hřebčína v Zelle.

A svět se točí dál

Paridův soud spustil události, které vedly k únosu manželky spartského krále Heleny a desetileté trojské válce.

A svět se točí dál.