A svět se točí dál

Pravěké jeskynní malby

Zubr na stěně jeskyně Altamira
Zubr namalovaný na stěně jeskyně Altamira je ukázkou pravěkých jeskynních maleb. Tento obrázek je podle autorského zákona volným dílem, protože od smrti autora uplynulo více než 70 let.

Před asi 35 000 lety se v Evropě začaly objevovat první lidské umělecké projevy, které se dochovaly až do naší doby. Jedním z těchto dávných projevů lidské tvořivosti jsou i nravěké jeskynní malby. Proč však vlastně lidé začali kreslit a malovat?

Proč lidé začali svoji fantazii projevovat pomací kreslení maleb, popravdě řečeno nevíme, může to však nějak souviset s jejich náboženskou vírou. Možná že věřili, že zobrazováním lovné zvěře si zajišťují úspěšný lov. Malby na stěně jeskyně v Altamiře ve španělské provincii Santander zachycují v réměř životní velikosti různá zvířata - buvoly, koně, jeleny a medvědy.

Jeskyně Altamira byla objevena již v roce 1879, avšak skutečné stáří pravěkých jeskynních maleb na jejích stěnách bylo určeno až v roce 1902. Při jejich tvorbě používali pravěcí umělci různých barev nerostného původu.

Pravěké jeskynní malby jsou velmi zajímavé, protože informují o tehdejších zvířatech a umožňují sledovat vývoj umění od jeho samotného počátku.


Další články:

Automobil Ford Edge přichází na české siclice s duchem Ameriky.

Zelený ostrůvek uprostřed husté městské zástavby Kunratický les se nachází při jižním okraji Prahy.

U nás nehnízdící vlaštovka skalní není příliš vázána na lidská sídliště.

Africký malý savec daman skalní tvoří kolonie o asi 50 členech.

Severoamerická poušť Chihuahuan se nachází ve srážkovém stínu dvou pohoří.

I v blízkosti lidí žijící kuna skalní má hustou, hladkou, hnědě zbarvenou kožešinu.

Rozlohou největší poušť světa je severoafrická Sahara.

Těžko přístupné Dračí hory na jihu afriky.

Světlo poskytuje umělé osvětlení, které umožňuje odpoutat se od přirozeného rytmu střídání dne a noci.

Poblíž Karlových Varů stojí zřícenina hradu Andělská Hora postavená původně v gotickém architektonickém slohu.

Téměř dvě stě let stará umělá zřícenina Ballymotte (Prašivice) u Nalžovských hor a pohádkový les s kamenným drakem, želvou a dalšími kamennými tvary.

Automobil Ford Taunus 17M se vyráběl mezi lety 1957 až 1960.

A svět se točí dál

Pravěké jeskynní malby je souhrnné označení pro prehistorické malby, jež se zachovaly na stěnách a stropech jeskyní v různých částech světa. Nejznámější jsou mladopaleolitické jeskynní malby v Evropě a neolitické v Africe.

A svět se točí dál.