A svět se točí dál

Velikonoční zajíc má tradici sahající hluboko do minulosti

Velikonoční zajíc
Velikonoční zajíc má tradici sahající hluboko do minulosti.

I když ozdobní a čokoládoví zající zabírají před Velikonocemi v obchodech hodně místa, jsou u nás, dá se říci, hosty z dovozu.

Původ zajíce nebo králíka jako velikonočního zvířátka sahá hluboko do minulosti, až k tradičním předkřesťanským oslavám jara. Pravlastí velikonočního zajíce v dnešní podobě je Německo, odkud se rozšířil do anglosaských zemí. Velikonočního zajíce s vajíčky tak potkáte ve Francii, Anglii, USA i Kanadě, ale také na Novém Zélandě. V Austrálii, kde jsou ušáci nenáviděnou škodnou, prodávají některé obchody namísto zajíců čokoládové figurky ušatého vačnotce, podobného kryse.

V těchto zemích je zakořeněný i zvyk koulení vajíček, symbolizující odvalení kamenů od Kristova hrobu. K tradici zde patří i schovávání vajíček a dobrot pro děti a jejich následné hledání, kterého se účastní i dospělí.


Další články:

Ostrov Mauricius leží uprostřed Indického oceánu.

Kostel svatého Jakuba Většího Praha patřil františkánům.

Tribologie je nauka o tření nalézá využití například při konstrukci válečkových ložisek.

Zahrady pod Pražským hradem představují jeden z divů evropské zahradní architektury.

Jaký materiál se používá na ložní prádlo? Je jich několik.

Jak vzniká med ve včelím úlu.

Bělomech sivý vytváří velké polštáře.

Pět smyslů člověka je prostředníkem mezi světem a mozkem.

Velká sfinga stojí v Gíze poblíž velkých pyramid.

Troudnatec kopytovitý vytváří na kmeni plodnice.

A svět se točí dál

Velikonoční zajíc má tradici sahající hluboko do minulosti evropské kultury.

A svět se točí dál.