A svět se točí dál

Zámek Peruc

Zámek Peruc
Zámek Peruc. Obrázek: Wikipedia, autor: Jirka Dl.

První písemné zmínky o Peruci pocházejí z roku 1170, kdy zde vládli synové komorníka králové Sezemy - Měšek a Hroznata. Oba dva jako rytíři podnikli cestu do Palestiny.

Před husitskými válkami patřila část Peruce premonstrátskému klášteru na Strahově. Později došlo k několika změnám majitelů perucké tvrze. Ze známějších rodů to byli Pětipesští (proslulí lapkové) a před třicetiletou válkou Hruškové z Března. V roce 1673 koupil Peruc Jan Jetřich z Ledeburu, jehož potomci zde sídlili do roku 1798. Rod Ledeburů nechal původní gotickou tvrz přestavět na zámek. Přestavbu zámku realizoval známý italský stavitel Antonio Porta a po něm Petr Pavel Columbani.

Po druhé světové válce byl zámek Peruc v majetku státu, v devadesátých letech dvacátého století přešel do vlastnictví obce a poté prodán soukromým majitelům.

Peruc je také spojována se známou pověstí o Oldřichovi a Boženě.

Na zámku Peruc je vybudována galerie obrazů Pamětní síň Emila Filly, který zde žil a tvořil v letech 1947 až 1952.

Od roku 1958 je zámek Peruc chráněn jako kulturní památka České republiky.


Další články:

Renesanční zámek Nelahozeves se nachází 25 kilometrů severně od Prahy.

Egyptská velká sfinga v Gíze patří bezesporu mezi nejslavnější historické památky světa.

Zámek Zbraslav je obklopen anglickým parkem.

Víme, jak vzniká med, který je produktem včel.

Kysané zelí obsahuje vitamíny C, K a B.

Vrubozobý pták labuť velká se vyznačuje dlouhým, obloukovitě zahnutým krkem.

Sovětská Lajka byl první pes ve vesmíru, který se vydal na let na oběžnou dráhu.

Listy kavylovce přepevného slouží ke zhotovování koberců, brašen, obuvi či klobouků.

Dvojí zámek Benešov nad Ploučnicí sestává ze dvou renesančních komplexů.

Pestře barevné okrasné zelí prosperuje na slunných stanovištích.

Jak vzniká jinovatka na rostlinách i neživé přírodě.

Východočeský zámek Náchod se tyčí nad stejnojmenným městem.

A svět se točí dál

Zámek Peruc stojí nachází na náměstí E. Filly v obci Peruc asi 14 kilometrů od okresního města Louny.

V současnosti prochází zámek Peruc opravami a přestavbami v souvislosti s realizací pohádkového projektu nové majitelky.

A svět se točí dál.