A svět se točí dál

Francouzský vědec Jean-Baptiste Lamarck se neúspěšně pokusil přispět k evoluční teorii

Jean-Baptiste Lamarck
Francouzský vědec Jean-Baptiste Lamarck se neúspěšně pokusil přispět k evoluční teorii. Autor obrazu Charles Thévenin (1764-1838) tento obraz vytvořil mezi lety 1802 až 1803.

Francouzský vědec Jean-Baptiste Lamarck se, byť neúspěšně, zapojil do tvorby evoluční teorie. V roce 1809 představil ve svém díle Philosophie Zoologique názor, že předkové žiraf natahovali své krátké krky, aby dosáhli na listí v korunách stromů. Namáhaný krk se jim prodlouži a tuto vlastnost pak zdědila další generace předků žiraf. A jak šel čas, postupně se tak rodily další generace zvířat, kterým se namáhaný krk stále více prodlužoval, až vznikla dnešní žirafa.

Záhy však přírodovědci dospěli k závěru, že během života získáné vlastnosti další generace nedědí. Pokud si tedy během svého života rodiče budou namáhat krky sebevíc, nebudou mít jejich potomci krk o nic delší, než kdyby jejich rodiče spásali listí z nízkých keřů a krk ani jednou nenatáhli. Lamarckův pokus o vysvětlení fungování evoluce se proto ukázal jako slepá ulička.


Další články:

Velká čínská zeď je nejdelší starověkou stavbou.

Bronzový poklad francouzských králů tvoří sbírka sošek vyrobených z bronzu.

Močové kameny vznikají krystalickým usazováním látek.

Paridův soud v řecké mytologii.

Velká sfinga v Gíze patří mezi nejstarší památky světa.

Jak přišla Velká sfinga o svůj nos? Traduje se několik teorií.

Velkopolský kůň si získl proslulost i za hranicemi Polska.

Kopyšník tmavý opylovány především hmyzem se sosákem dlouhým minimálně 9 až 10 mm.

Charles Lyell je považován za otce moderní geologie.

Vláda královny Viktorie byla mimořádně dlouhá.

Via Ferrata Děčín začíná přímo na labském nábřeží.

Durian cibetkový je strom, který plodí exotické ovoce a pochází ze Sundských ostrovů.

A svět se točí dál

Francouzský vědec Jean-Baptiste Lamarck se neúspěšně pokusil přispět k evoluční teorii.

A svět se točí dál.