A svět se točí dál

Městská památková rezervace Olomouc

Olomoucký orloj
Jedna z památek v městské památkové rezervaci Olomouc je olomoucký orloj. Obrázek: Wikipedia, autor: Michal Maňas.

První archeologické nálezy v oblasti dnešního města Olomouc jsou dotovány do paleolitu. V 7. století zde vzniklo opevněné slovanské hradiště (nejstarší v České republice).

Ve středověku byla Olomouc centrem Moravy, do třicetileté války třetím největším městem zemí České koruny (po Praze a Vratislavi) a největším městem na Moravě. V roce 1306 byl v Olomouci zavražděn poslední Přemyslovec král Václav III. V minulosti byla Olomouc významným obranným centrem, sídlem silné vojenské posádky, v polovině 18. století bylo město přebudováno na mocnou pevnost.

Dnes je historické město Olomouc druhá největší městská památková rezervace v České republice. V architektuře města jsou zastoupeny všechny architektonické slohy. Za shlédnutí stojí areál olomouckého hradu, katedrála svatého Václava, Zdíkův palác, sloup Nejsvětější Trojice, Mariánský sloup, barokní kašny, radnice s orlojem, měšťanské a šlechtické paláce, půvabné kostely, Prachárna, vila Primavesi, parky


Další články:

Rezavě zbarvená liška obecná je středně velká šelma.

Dravý pták orel skalní je velmi elegantní letec.

I v Evropě rostoucí střemcha obecná tvoří peckovice vyrůstající v převislých mnohočetných hroznech.

V jordánské poušti stojí skalní město Petra vytesané v pískovcových skalách.

Americké hořící město Centralia v Pensylvánii.

U nás nehnízdící vlaštovka skalní není příliš vázána na lidská sídliště.

Ozdoba luk čekanka obecná kvete blankytně modrými úbory.

Africký malý savec daman skalní tvoří kolonie o asi 50 členech.

Promyšlený útok zvaný mobbing je šikana na pracovišti a ničí psychicky i fyzicky.

I v blízkosti lidí žijící kuna skalní má hustou, hladkou, hnědě zbarvenou kožešinu.

Zmiňuji deset bodů prevence stresu na pracovišti i mimo něj, které otupují ostří stresu.

Nepříznivě působící stres tvoří nedílnou součást dnešní doby.

A svět se točí dál

Městská památková rezervace Olomouc je vybraná část historického jádra města s dochovanými budovami a městskou infrastrukturou bez výrazněji rušivých stavebních zásahů v nové době.

A svět se točí dál.