A svět se točí dál

Národní park Doňana

Národní park Doňana zabírá velkou část delty řeky Guadalquivir, přičemž se v něm nachází zejména bažiny, ale také mělké zátoky a písečné duny, ve kterých hnízdí velké množství různých druhů ptáků.

Národní park Doňana
Doňana je španělský národní park nacházející se v jihozápadí části Pyrenejského poloostrova v autonomním společenství Andalusie.

Guadalquivir je druhá největší řeka Španělska, která odvodňuje oblast o rozloze 22 400 km2. Pramení v pohoří Cazorla a ústí rozvětvenou deltou do Cádizského zálivu na pobřeží Altantiku. Deltu tvoří spletitá soustava mokřadů, dun a pobřežních lagun. Velkou část delty tvoří chráněný národní park Doňana, který byl zařazen mezi světové dědictví UNESCO. Doňana patří mezi svojí rozlohou největší a také nejprozkoumanější mokřady v Evropě. Je to oblast kontrastů, rozprostírající se ve dvou státech, na kterou působí vlivy Atlantského oceánu a Středozemního moře. Pestrá škála biotopů vede ke značné biodiverzitě. Nalezneme zde okolo 750 druhů rostlin, 20 druhů ryb, 10 druhů obojživelníků, 19 druhů plazů a 30 druhů savců včetně vzácné kočky divoké, ženetky tečkované a rysa pardálového. Vyskytuje se zde více než polovina druhů evropských ptáků, někteří z nich v ohromných hejnech, například až 200 000 čírek obecných či 70 000 hus velkých.


Další články:

Plevel je rostlinný druh pěstovaný nezáměrně.

Ostrov Mauricius leží uprostřed Indického oceánu.

Jak vzniká med ve včelím úlu.

Punta Arenas leží na břehu Magalhesova průlivu.

Národní park Torres del Paine zanechá dojem.

Loreta v Praze na Hradčanech stojí na Loretánském náměstí.

Velká sfinga stojí v Gíze poblíž velkých pyramid.

Strahovská knihovna obsahuje více než 200 000 svazků.

Národní park Majella zahrnuje stejnojmenný horský masiv.

A svět se točí dál

Přesto, že je Národní park Doňana zapsán na seznamu UNESCO, v posledních letech čelí vážným hrozbám vyplývajícím jednak z nadměrné spotřeby podzemních zásob vody, jednak z intenzivního zemědělství v sousedících oblastech.

A svět se točí dál.