A svět se točí dál

Oranžerie

Oranžerie v zámku Postupim
Oranžerie v zámku Postupim. Obrázek: Wikipedia, autor: Wolfgang Staudt.

Oranžerie je terasovitá část renesanční a barokní zahrady, kde byly ve džberech a květináčích v určitém geometrickém uspořádání rozestavovány pomerančovníky, citroníky a jiné jižní, na mráz citlivé dřeviny, které se pak na zimu přenášely do vytápěných objektů, na které se název oranžerie posléze přenesl.

Od konce 18. století se na jižní straně mírně šikmá stěna orenžerií prosklívá a vzniká konservatorium, běžně nazývané skleník.

Předpokladem pro vývoj oranžérií se stal technický rozvoj výroby čirého skla.


Další články:

Řád jezuitů nechal zámek Římov nechali vystavět jako barokní zámeček.

Romantický zámek Žleby již několikrát využili filmoví tvůrci.

Zaoceánská loď Queen Elizabeth 2 vyplula na moře v roce 1969.

Dnes již vyhubená alka velká hnízdila v severní části Atlantiku.

Vodní pták pelikán bílý je velký asi jako labuť.

Vodní zámek Blatná obklopuje zámecký park.

Severočeský zámek Ploskovice pochází z šestnáctého století.

Loď Mary Rose byla vyzdvižena z mořského dna, zrestaurována a umístěna v námořním muzeu.

Hořčice čínská je jednoletá rostlina dnes zdomácněná a pěstovaná.

Maréna velká žije ve velkých a čistých rybnících na Třeboňsku.

Želva kožatka velká váží až 800 kilogramů.

Dlouhá velká čínská zeď se táhne podél severního pomezí Číny.

A svět se točí dál

Stavba oranžerie má svůj původ v Itálii v období renesance.

A svět se točí dál.