A svět se točí dál

Palmyra

Starověká Palmyra leží v pouštní oáze více než dvě stě kilometrů severovýchodně od Damašku a sto kilometrů západně od řeky Eufrat. Je jednou z nejvýznamnějších antických památek na území dnešní Sýrie.

Palmyra
Starověká Palmyra je jednou z nejvýznamnějších antických památek na území dnešní Sýrie.

Už dva tisíce let před naším letopočtem byla Palmyra významným překladištěm a místem odpočinku karavan mířících z Persie do oblasti Středomoří. Poprvé je zmiňována v nápisech z devatenáctého století před naším letopočtem. Obyvatelstvo bylo zčásti aramejského, zčásti nabatejského původu. Na ruinách historické Palmyry se střídají nápisy v aramejštině, řečtině, latině a arabštině.

Palmyra vznikla na místě pouštní oázy kolem mohutného pramene Afqa. Hloubku, z níchž voda vyvěrá, se dosud nepodařilo změřit. Pramen je mírně slaný a má léčivé účinky. Zavlažuje tisíce palmových stromů, podle nichž dostala oáza jméno.

Rozvoj Palmyry je spojen se jménem římského císaře Hadriana, který ji navštívil v roce 129 našeho letopočtu. Dodnes lze spatřit zbytky velkolepé agory (hlavního náměstí), chrámů i obytné čtvrti táhnoucí se podél rozlehlé sloupové kolonády. Rozkvět nastal roku 217, kdy byla Palmyra císařem Caracallou vyhlášena římskou kolonií.

V polovině třetího století došlo v Palmyře k významné změně. Z republiky obchodníků, řízené senátem po římským vlivem, se stalo království v čele s Odenathem, který si sám udělil titul "král králů". Porazil Peršany a významně rozšířil území Palmyry. Na konci roku 267 byl však tento vládce i se svými příznivci zavražděn a moci se ujala jeho druhá manželka Zenobia se synem Vabalathem. Tak začalo období největší slávy Palmyry.

Palmyra pod vládou královny Zenobie

Osud královny Zenobie je v mnohém srovnáván s osudem egyptské královny Kleopatry. Snila o ovládnutí Říma a o tom, že se stane císařovnou. Po šest let ovládala veškerý život v Palmyře.

Zpočátku jí stěstí přálo. Patřilo jí území celé dnešní Sýrie a velká část Egypta. Její armády se dostaly až k Bosporu. Římský císař Aurelián v té době bojoval na severní hranici římské říše. Ihned však rozpoznal nebezpečí, které od královny Zenobie Římu hrozilo, sebral mohutnou armádu a její vojska postupně zatlačil zpět do Palmyry, kterou po několikatýdenním obléhání dobyl.

Zenobia, které se podařilo spolu s jejími věrnými z obklíčení uprchnout, zamýšlela požádat o pomoc Peršany. Při přechodu Eufratu však byla Římany dostižena a zajata. Císař Aurelián, jak bývalo v té době v Římě zvykem, uspořádal po vítězství ve válce triumfální pochod, v němž byla Zenobia vedena ve zlatých řetězech. Život ovšem dožila v přepychu v císařské vile v Tivoli. Až do její smrti jí byly prokazovány královské pocty. Sami Římané vydávali mince s portréty jak císaře Aureliána, tak i Zenobiina syna.

Údolí hrobek

Návštěvníka Palmyry fascinují krmě nejvýznačnějších památek - kolonády a Belova chrámu - také antické hrobky významných místních rodin, rozložené v údolích za hradbami města. Jsou výtečně zachovalé. Doposud bylo prozkoumáno na čtyři sta hrobek, jejichž styl lze rozdělit do několika typů.

Prvním jsou věžovité hrobky o čtvercovém půdorysu s úzkými okénky, dosahující výše čtyř až pěti poschodí. Často je zdobí reliéfy a sochy. K nejkrásnějším hrobkám tohoto typu náleží věž rodiny Elhabel, datovaná k roku 103 našeho letopočtu.

Ve vápencových skalách jsou vytesány podzemní hrobky, určené původně pro jednu rodinu. V takzvané hrobce tří bratří, mající půdorys písmene T, však bylo nalezeno čtyři sta míst pro zemřelé. Její sochařská a malířská výzdoba je dodnes obdivuhodná. Má navíc jednu raritu - značky nad jednotlivými pohřebními místy, které svědčí o tom, že když původní majitelé zchudli, začali místa pro zemřelé pronajímat.


Další články:

Ostrov Bornholm omývají vlny Baltského moře.

Kapr koi má své kořeny v dávné historii.

Velká sfinga stojí v Gíze poblíž velkých pyramid.

Jak chovat doma morče a jaké má toto zvířátko potřeby.

Monument Valley je někdy považován za osmý div světa.

Timbuktu je město, které bylo zahaleno mlhou tajemství.

Saturnovy prstence jsou mladší než dinosauři, kteří kdysi obývali planetu Zemi.

Plážový volejbal se dnes provozuje jako vrcholový sport.

Hlíva ústřičná je rozšířená po celém světě.

Národní park Peneda-Geres najdeme v nejsevernějším koutu Portugalska.

A svět se točí dál

Palmyra je antické město v Sýrii, 215 km severovýchodně od hlavního města Damašku. Město hojně prosperovalo z obchodních karavan a obyvatelé Palmyry byli proslulými obchodníky, kteří dokonce zakládali kolonie podél Hedvábné stezky. Bohatství města umožnilo výstavbu mnohých architektonických památek.

A svět se točí dál.